şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bir türk kızı edemeyecek olandır. hayır yalakalıktan falan yazmıyorum, derdim mesaj kutumun yanması da değil ama o kadar da değil. hayır gürcü kızı görmesek yazılanlara inanmak işten bile olmayacak.

  ayrıca aklıma da şu geldi direk:

  http://4.bp.blogspot.com/…z0rkxv-e/s1600/gocmen.jpg
 • kişilik olarak gerçekten çok iyi ve dost canlısı kızlardır ancak bir çoğu benimle yarışacak kadar sakal bıyık sahibidir. bu tespiti paylaştığım bir gürcü kızı da beni onaylamış ve bunun sebebi olarak sovyet döneminde güvenirliği kanıtlanmamış ilaç kullanımının yaygın olması ve buna bağlı genetik deformasyon olarak açıklamıştı. çok mantıklı gelmedi ama tabii ki olasılık dahilinde.
 • tiflis ve batum'dan olan ve bu iki sehrin disindan olan diye ikiye ayirirsak, ikinci kismina belki muhafazakar diyebilecegimiz ama ilk kismina kesinlikle rus/avrupali kirmasi diyebilecegimiz insanlardir.

  (bkz: lemazi gogo)

  edit: yine de genellemesek kendilerini daha iyi olacak, hele kezban demesek, asagilar gibi konusmasak daha da iyi olur, guzel olur, duzgun olur.*
 • çoğu, türk kızlarından da kezban ve muhafazakar olan kızlardır.
  tanıştığım koca koca kızların hiçbirinin şimdiye kadar erkek arkadaşı bile olmamıştı, hatta flört ederlerse evlenemeyeceklerini düşünüyorlardı. bu kanı, gürcü kızlarının çoğunda var.
  ayrıca, diz altı(edit: bacakları gösterecek biçimde) etek bile giymezler kolay kolay. çok açık olur, erkekler bizim hakkımızda kötü düşünür diye.
  valla ben bile yanlarında "ahlaksız batılı" gibi hissettim kendimi, sevgilimden bahsetmeye çekindim.

  bunun dışında, çok şeker ve yardımsever kızlardır, bütün gürcü milleti gibi...
 • normalde hep iyi şeyler bildiğim ama haklarındaki ekşi'deki yorumları görünce şaşırdığım kızlardır. hatta enderunlu fazıl ''zenanname'' adlı eserinde şöyle bahsetmişti*r:

  1 çerkesin kızları meh-pâre olur /çerkez'in kızları ay parçasıdır
  anda âşık ne ki isterse bulur /onda âşığın her aradığı vardır

  2 nahl-i vâlâ-yı kadi muhkemdir /fidan gibi boyu yüksek ve biçimlidir
  sanki meh yüzine bir süllemdir /sanki ay gibi yüzüne bir merdivendir

  3 ana dü pây-ı nazarla çıkılır /ona, bakışın iki ayağıyla çıkılır
  dîde-i kalb ile ammâ bakılır /ama kalp gözüyle bakılır

  4 leb ü ruh olmuş iken meyhâne /dudağı ve yanağı sanki meyhane
  dîdeler olsa n'ola mestâne /gözlerin sarhoş olmasına şaşılır mı

  5 çünki yâkût yaratılmış o dudağ /o dudak, yakuttan yaratıldığı için
  oldı aksi dil-i uşşâka dü dâğ /yansısı âşıkların gönlüne iki yara açtı

  6 mihr ü mehden teni olmuş taktîr /bedeni ay ve güneşten damıtılmış
  nice olsun o ten-i pâke nazîr /o temiz vücudun benzeri olabilir mi

  7 gürcüden gerçi ki bunlar zîbâ /bunlar gürcülerden güzel olsa da
  gürcünün cezbesi çokdur ammâ /gürcü'nün cazibesi daha çoktur

  8 cümlesi perde-nişîn-i ismet /tamamı namus perdesinde oturur
  pâk-dâmendir o yektâ millet /o benzersiz millet namusludur

  9 pâk olur mâ-hasalı pîş ü pesi /kısacası önü de arkası da temizdir
  sevb-i ırzında bulunmaz lekesi /namus giysisinde leke bulunmaz

  10 sanma bu millete bir benzer ola /bu milletin bir benzeri olduğunu sanma
  bu cihân içre meger gürcü ola /bu dünyada olsa olsa gürcüler

  edit: (bkz: trio mandili)
 • esmer, kısa boylu ve gür kaşlı kızlardır; epeycesini tanıyorum ve hepsi böyle.
 • içinde bulundukları coğrafyanın ermenistan kızlarıyla birlikte en çirkin kızları bunlar. hayreti mucip.
 • sayıca az oldukları için gündeme gelemeyen kızlardır. bildiğin güzeldir bunlar.
 • gürcü kızlarının trabzon- rize-artvin kızlarıyla uzaktan yakından alakaları yoktur. bizim karadeniz kızları sarı saça mavi göz kombinasyonu taşırlar ve hoşturlar genelde ama gürcü kızları esmer, bakımsız ve kabadırlar. gürcü kızlarının yanında bile türk kızına giydirmişsiniz ya ben daha ne diyeyim...