1. görme eyleminin birikimle olan ilşkisinin seçiciliğinin karşıdakinde yansıması.
  2. doğruluğu su götürmese de; günümüz şuursuz, obsesif kompülsif ilişkilerinde, garip bir biçimde, şekil değiştirmeye başlamış önerme..
    artık iyicene güzellik görenin kafasındadır'a dönüşmeye başladı.. bu kişilere, sakın ola ki müdahale etmeye falan kalkışmayın, bırakın ne halleri varsa..

    (bkz: kafan mı güzel)

güzellik görenin gözündedir hakkında bilgi verin