1. alt dudak dolgun ve ileri dogru çikik iken, üst dudak normalden daha incedir. habsburg hanedani'nin ayirt edici özelligi olmasi sebebi ile bu ad ile anilir.
  2. cermen kavimlerinin yüzyıllardır peşinde olduğu ari ırk rüyasının çirkin de olsa bir ispâtı niteliğindeki dudaktır.
    tıp literatürüne dahi geçmiştir. habsburg vesikalarında, hanedanda kalıtsal olarak bu çene yapısına sahip olmadan dünyaya gelen evlatlara bir nevî üvey, çenesi habsburg kriterlerine uyanlara ise sempati ile yaklaşıldığı yazarmış. bu hastalığa sahip arşidükler, imparatorlar ve bilumum hanedan üyesi matah bir şeymiş gibi sabah akşam portre çizdirirmiş. çirkin dudak yapısında rötüşa başvuran ressamlara ağır cezalar kesilirmiş. falanca arşidükün kızını filanca prense yamayan kahrolası akraba evlilikleri başlıca müsebbibidir.

    http://www.antiquesatoz.com/…burg/scans/carlos2.jpg