şükela:  tümü | bugün
 • kutsal topraklarin ziyaret edilmesi..
 • kabe etrafındaki tavafın yukarıdan görüntüsü amma görkemlidir yaaaa. aklıma hep bu gelir hac deyince
 • 22-el-hacc

  sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet medine'de, diğerleri mekke'de nâzil olmuştur. bu sûrede, hac farizasının daha önce hz. ibrahim tarafından başlatıldığından ve hz. muhammed (s. a. v) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "hac sûresi" denilmiştir.

  rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

  1. ey insanlar! rabbinizden korkun! çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!

  2. onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. insanları da sarhoş bir halde görürsün. oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat allah'ın azabı çok dehşetlidir!

  3. insanlardan, bilgisi olmaksızın allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.

  4. onun (şeytan) hakkında şöyle yazılmıştır: kim onu yoldaş edinirse bilsin ki (şeytan) kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir.

  5. ey insanlar! eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). içinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir.

  6. çünkü allah hakkın ta kendisidir; o, ölüleri diriltir; yine o, her şeye hakkıyla kadirdir.

  7. kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. ve allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.

  8. insanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve (vahye dayanan) aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın, allah hakkında tartışır.

  9. allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek (kibir ve azamet içinde) allah hakkında tartışmaya kalkar. onun için dünyada bir rezillik vardır; kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız.

  10. işte bu, önceden yapıp ettiklerin yüzündendir (denilir). elbette allah kullarına haksızlık edici değildir.

  11. insanlardan kimi allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. şöyle ki: kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz çevirir). o, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. işte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.

  12. o, allah'ı bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. bu, (haktan) büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir.

  13. o, zararı faydasından daha (akla) yakın olan bir varlığa yalvarır. o (yalvardığı), ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur!

  14. muhakkak ki allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. şüphesiz allah dilediği şeyi yapar.

  15. her kim, allah'ın, dünya ve ahirette ona (resûlüne) asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise, (allah ona yardım ettiğine göre) artık o kimse tavana bir ip atsın; (boğazına geçirsin); sonra da (ayağını yerden) kessin! şimdi bu kimse baksın! acaba, hilesi (bu yaptığı), öfke duyduğu şeyi (allah'ın peygamber'e yardımını) gerçekten engelleyecek mi?

  16. işte böylece biz o kur'an'ı açık seçik âyetler halinde indirdik. gerçek şu ki allah dilediği kimseyi doğru yola sevkeder.

  17. mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. çünkü allah her şeyi hakkıyla bilendir.

  18. görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu allah'a secde ediyor; birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. şüphesiz allah dilediğini yapar.

  19. şu iki gurup, rableri hakkında çekişen iki hasımdır: imdi, inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir!

  20. bununla, karınlarının içindeki (organlar) ve derileri eritilecektir!

  21. bir de onlar için demir kamçılar vardır!

  22. izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler ve: "tadın bu yakıcı azabı!" (denilir).

  23. muhakkak ki allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. orada giyecekleri ise ipektir.

  24. ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

  25. inkâr edenler, allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız mescid-i harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

  26. bir zamanlar ibrahim'e beytullah'ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.

  27. insanlar arasında haccı ilân et ki,gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.

  28. ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günler de allah'ın ismini ansanlar . artık ondan hem kendiniz yeyin,hem de yoksula, fakire yedirin.

  29. sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o eski ev'i (kâbe'yi) tavaf etsinler.

  30. durum böyle. her kim, allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. o halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.

  31. kendisine ortak koşmaksızın allah'ın hanifleri (o'nun birliğini tanıyan müminler olun). kim allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere sürüklemiş (bir nesne) gibidir.

  32. durum öyledir. her kim allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

  33. onlarda (kurbanlık hayvanlarda veya hac fiillerinde) sizin için belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. sonra bunların varacakları (biteceği) yer, eski ev'e (kâbe'ye) kadardır.

  34. biz, her ümmete -(kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. imdi, ilâhınız, bir tek ilah'tır. öyle ise, o'na teslim olun. (ey muhammed!) o ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!

  35. onlar öyle kimseler ki, allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (allah için) harcarlar.

  36. biz, büyük baş hayvanları da sizin için allah'ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. onlarda sizin için hayır vardır. şu halde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. işte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.

  37. onların ne etleri ne de kanları allah'a ulaşır; fakat o'na sadece sizin takvânız ulaşır. sizi hidayete erdirdiğinden dolayı allah'ı büyük tanıyasınız diye o, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (ey muhammed!) güzel davrananları müjdele!

  38. allah, iman edenleri korur. şu da muhakkak ki allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.

  39. kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. şüphe yok ki allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir.

  40. onlar, başka değil, sırf "rabbimiz allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. eğer allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. hiç şüphesiz allah, güçlüdür, galiptir.

  41. onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. işlerin sonu allah'a varır.

  42. (resûlüm!) eğer onlar (inkârcılar) seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki) onlardan önce nuh'un kavmi, ad, semûd(kavimleri de kendi peygamberlerini) yalanladılar.

  43. ibrahim'in kavmi de, lût'un kavmi de (peygamberlerini) yalanladılar.

  44.(şuayb'ın kavmi olan) medyen halkı da(şûayb'ı) yalanladılar. musa da yalanlanmıştı. işte ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. nasıl oldu benim onları reddim (cezalandırmam)!

  45. nitekim, birçok memleket vardı ki, o memleket (halkı) zulmetmekte iken, biz onları helâk ettik. şimdi o ülkelerde duvarlar, (çökmüş) tavanların üzerine yıkılmıştır. nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (ıssız kalmış) ulu saraylar vardır.

  46. (sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur.

  47. (resûlüm!) onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. allah vâdinden asla dönmez. muhakkak ki, rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.

  48. nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. sonunda onları yakaladım. dönüş yalnız banadır.

  49. de ki: ey insanlar! ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

  50. iman edip sâlih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

  51. ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir.

  52. (ey muhammed!) biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. ne var ki allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. sonra allah, kendi âyetlerini (lafız ve mana bakımından) sağlam olarak yerleştirir. allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  53. (allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir deneme (vesilesi) yapsın. zalimler, gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.

  54. bir de, kendilerine ilim verilenler., onun (kur'an'ın) hakikaten rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. şüphesiz ki allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir.

  55. inkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye, yahut da (kendileri için hayır yönünden) kısır bir günün azabı gelinceye kadar onun (kur'an) hakkında hep şüphe içindedirler.

  56. o gün, mülk allah'ındır. insanlar arasında hüküm verir. (bu hüküm gereği) iman edip iyi davranışlarda bulunanlar naîm cennetlerinin içindedirler.

  57. inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

  58. allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. şüphesiz allah, evet o, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

  59. allah onları, herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.

  60. işte böyle. her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, allah ona mutlaka yardım edecektir. hakikaten allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.

  61. böylece (allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). çünkü allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. şu da muhakkak ki allah, hakkıyla işiten ve görendir.

  62. böyledir. çünkü allah, hakkın ta kendisidir. o'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. gerçek şu ki allah, evet o, uludur, büyüktür.

  63. görmedin mi, allah, gökten yağnmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. gerçekten allah çok lütufkârdır. (her şeyden) haberdardır.

  64. göklerde ve yerde ne varsa o'nundur. hakikaten allah, yalnız o zengindir, övgüye değerdir.

  65. görmedin mi, allah, yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. göğü de, kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. çünkü allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.

  66. o, (önce) size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. gerçekten insan, çok nankördür.

  67. biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. sen, rabbine davet et. zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.

  68. eğer seninle münakaşa ve mücâdeleye girişirlerse: "allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir" de.

  69. allah kıyamet gününde, ihtilâf etmekte olduğunuz konulara dair aranızda hüküm verecektir.

  70. bilmez misin ki, allah, yerde ve gökte ne varsa bilir? bu, bir kitapta (levh-i mahfuzda) mevcuttur. bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak), allah için çok kolaydır.

  71. onlar, allah'ı bırakıp, allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. zalimlerin hiç yardımcısı yoktur.

  72. âyetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. onlar, kendilerine âyetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. de ki: size bundan (bu öfke ve huzursuzluğunuzdan) daha kötüsünü bildireyim mi? cehennem! allah, onu kâfirlere (ceza olarak) bildirdi. o, ne kötü sondur!

  73. ey insanlar! (size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. isteyen de âciz, kendinden istenen de!

  74. onlar, (bu âciz putları allah'a ortak koşmak suretiyle) allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. hiç şüphesiz allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

  75. allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. şüphesiz allah işitendir, görendir.

  76. onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. bütün işler allah'a döndürülür.

  77. ey iman edenler! rükû edin; secdeye kapanın; rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

  78. allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. o, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız ibrahim'in dininde (de böyleydi). peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, o, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (kur'an'da) size "müslümanlar" adını verdi. öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve allah'a sımsıkı sarılın. o, sizin mevlânızdır. ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!
 • günahların resetlenmesi.
 • araplar için çok iyi bir gelir kaynağı, ayrıca ilköğretim de beynimize kazınan hac ile ilgili diğer öğeler için:

  (bkz: zemzem suyu)
  (bkz: şeytan taşlamak)
  (bkz: tavaf etmek)
  (bkz: araplara para yedirmenin dayanılmaz hafifliği)
 • genellikle günahları sıfırlamak amacıyla, bir ayak çukura girip göt sıkışınca çıkılan yolculuk. oysa hacı bektası velidurumu özetlemiştir

  hararet nardadır, sacta değildir
  keramet hırkada, tacta değildir
  her ne ararsan, kendinde ara
  kudüs’te, mekke’de, hac’da değildir...
 • (bkz: trvacc)
 • yola çıkmadan önce tecrübeli arkadaşlar, “olumsuz şeyler göreceksin, sakın takılıp kalma, hoşgör ve haccın manevi feyzini tatmaya bak” diye tembihte bulundular. buraya gazeteci sıfatıyla gelen arkadaşların şöyle bir paradoks yaşadıklarını gayet yakından biliyorum; evvela bir hac yolcusu ve mü’min sıfatıyla üzerlerine düşen dini vecibeleri kalb–i selim ile yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan gazeteci kimlikleriyle gördükleri olumsuzlukları olduğu gibi yansıtıp yansıtmamakta mütereddid davranıyorlar.
  -------------------------------------------------------------------------------
  malezyalılar ve kısmen türk hacıları kabaca hariç tutulursa hacıların şahsi temizlik görgüsü ve disiplininden hayli uzak görüntüler sergilemesi insanı feci halde incitiyor. hüccâcın geçtiği her yer anında büyük bir çöplüğe dönüşüveriyor. çöpler içinde namaza duran insanların ihlâsını elbette görmezden gelemeyiz ama namazın “taharet” rüknünü görmezden gelmek daha sarsıcı bir görüntü oluşturuyor.
  -------------------------------------------------------------------------------
  arefe gecesi müzdelife’den mina’ya kadar çalıştırılan bir televizyon kamerasının çektiği görüntüleri, islâm’a kalbini ısındırmayı düşündüğümüz bir gayrımüslime seyrettirebilir miyiz? hayır! çünkü o görüntüler bizatihi islâm’ın kendisine yaraşmıyor.
  -------------------------------------------------------------------------------
  bayramın üçüncü günü cemerât’ı üçüncü ve son defa taşlama görevi esnasında beni ruhen çok sarsan hadiselere şahit oldum. küçük şeytan civarındaki mahşeri kalabalık içinde birtakım hacıların fiziki üstünlüklerine güvenerek kendilerinden daha zayıf yapılı insanların ve özellikle kadınların arasına “allahüekber” nidalarıyla düşüncesizce saldırması inanınız ki insanın kanını donduran bir kaba şiddet gösterisiydi. öfkelenmemek gereken bir mahalde nâhak yere ölüm tehlikesi atlatmak, üstelik bu tehlikenin yine bizzat “bir kısım müslümanlar”dan kaynaklanmış olması çok düşündürücüydü.
  -------------------------------------------------------------------------------
  yazının tam bu esnasında, takriben on yıldır hac hizmetlerinde görev yapan bir genç arkadaşa, görüş ve fikirlerinden istifade etmek maksadıyla yazının konusundan bahsedip bundan sonra neler yapılabilir diye sual edince çok ilginç bir tepki aldım:

  –kusura bakmayın, evet on senedir hac hizmetlerinde bulunuyorum ve şüphesiz çok tecrübelerim oldu fakat bunları sizinle paylaşmam doğru olmaz.

  –niçin?

  –çünkü bu tip yazılar ilerde hacılar ve hac hizmetleri aleyhinde istismar konusu yapılıyor!

  dondum kaldım ve meseleyi biraz daha düşününce anladım ki, insanların daha yüksek standartlarda hac ibadetini yerine getirmesi, işte bu yaygın zihni kalıp yüzünden sürekli olarak engellenmektedir.
  -------------------------------------------------------------------------------
  bir probleme bütün yönleriyle vakıf olunduğu halde müslümanların imajı zedelenir kavliyle yokmuş gibi davranmak, doğrusu benim anlayabileceğim bir tutum değil.

  haccın öteki yüzü

  ahmet turan alkan

  http://www.zaman.com.tr/…/02/26/yorumlar/yorum2.htm
 • ölü sayısı şu an itibariyle 244'e yükselmiş olan olay. bu sayı 2001 rekoru olan 180 kişiyi geçmiş fakat 1990'daki 1000 küsür kişiden çok geri kalmıştır. bugün kuzey ıraktaki intihar saldırısındaki ölü sayısının 200'ü geçmeyeceğini düşünürsek dinin ne kadar fayda sağladığı konusunda birazcik bilgi sahibi oluruz.

  (bkz: hacda izdiham)
  (bkz: gelismelerle az sonra karsinizdayiz)