şükela:  tümü | bugün soru sor
 • al-hajjaj ibn yusuf
  (bkz: haccac-ı zalim)
  (bkz: kuran-ı kerim'i update etmek)

  haccac, 661 yılında taif'de doğdu. hem anne hem baba tarafından sakif kabilesinin ahlaf koluna mensuptur.
  ölümü 714

  ii. muaviye'nin yerine, mervan bin hakem emevi halifesi oldu ve abdullah bin zübeyr'in üzerine bir ordu gönderdi. haccac siyasi hayatına, ilk defa bu orduda görev alarak başladı.

  mervan bin hakem'in ölümü üzerine halife olan abdülmelik, haccac'ı irak ve hicaz valiliğine atadı. ancak hicaz halkı abdullah bin zübeyr'in halifeliğini kabul etmişti. haccac, bu duruma son vermek için bir ordu kurdu. ordusuyla taif'e girdi ve arkasından mekke'ye yürüdü. arafat'ta abdullah bin zübeyr'in ordusunu mağlup ederek mekke'yi kuşattı. haccac, 7 ay boyunca mekke'yi kuşatma altında tuttu. bu sürede şehri mancınıklarla vurdu ve kabe'yi yıktı. (bkz: kabe'nin yıkılması)

  kuşatmanın sonunda abdullah bin zübeyr şehid edildi ve mekke alındı. haccac daha sonra kabe'yi yeniden inşa ettirdi.
  sonraki yıllarda haccac'ın valilik yetkileri daha da genişletildi. bu dönemde haccac, emevi muhaliflerini bertaraf etmeye yönelik ciddi girişimlerde bulundu. özellikle ehl-i beyt'e ve hariciler'e yönelik tutumu, emeviler'e olan bağlılığını fazlasıyla ortaya koyar.
  haccac, 714 yılında ardında büyük bir nefret seli bırakarak öldü. valiliği sırasında çok fazla kan döküldü. kabe'yi yıktırması, abdullah bin zübeyr, said bin cübeyr ve enes bin malik gibi sahabelere karşı takındığı tutum çok eleştirildi. bu sebeplerden ötürü islam aleminde adı,"haccac-ı zalim" şeklinde kullanılageldi

  başka bir kaynaktan alıntı:
  peygamber efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde; "sakif kabilesinden biri dâvâ-yı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek" (mektubat, s. 106)şeklinde gaybî bir işarette bulundu. bediüzzaman hazretleri, hadiste geçen, "hunhar zalim" tabiri ile haccac'ın kastedildiğini belirtmektedir. çok sayıda mü’minin kanını akıtan haccac sakif kabilesine mensuptu. nitekim büyük bir islâm kahramanı olan abdullah ibn zübeyr'in şehit edilmesinden sonra haccac'ın yanına giden esma bint ebubekir; "resul-i ekrem sakif'ten bir yalancının, bir de bozguncunun çıkacağını haber vermişti; gördük ki, yalancı muhtar es-sekafi imiş, bozguncu da sensin" dedi.
 • korku ile hükmetmeye çalışan bir kişi olmuştur.

  ebu davud, asım'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: haccac'ın minber üzerinde şöyle dediğini işittim:

  "elinizden geldiği kadar allah'tan korkun. bu korkunuzda yal­taklanma olmasın. dinleyin ve yaltaklanmayacak şekilde mü'minlerin emiri abdülmelik'e itaat edin.

  allah'a yemin ederim ki, insanla­ra mescidin kapısından çıkmalarını emredersem ve onlar başka kapıdan çıkarlarsa, canları ve mallan bana helal olur.

  allah'a yemin ede­rim ki, insanlara mescidin kapısından çıkmalarını emredersem ve on­lar başka kapıdan çıkarlarsa, canları ve malları bana helal olur.

  al­lah'a yemin ederim ki, rebia kabilesini -mudar kabilesine olan düş­manlığı nedeniyle- yakalayıp cezalandıracak olursam, bu da allah katında benim için helal olur. kendi elindeki kur'ân'ın allah katın­dan gönderildiğini iddia eden abdihüzeyl'i (abdullah b. mesud'u) ce­zalandıracak olursam, kim bana mani olabilir!

  allah'a yemin ederim ki, onun elindeki kitab, arap recezlerinden bir recezdir. allah, o kita­bı peygamberine indirmiş değildir. attığı bir taşın yere düşmesi ha­linde bir hadise meydana geldi, diye iddialarda bulunan şu kızıllara bakın. bunları cezalandıracak olursam, kim bana mani olabilir!

  al­lah'a yemin ederim ki, ben bunları dünün yok olup gidişi gibi yok ede­ceğim, köklerini kazıyacağım!"
 • baskı kurarak yönetmeye çalışmış hükümdardır. sadi (müşerrefettin müslihittin) gülistan yapıtında şu öyküyle haccac yusuftan bahseder.

  bağdatta duası kabul olan bir derviş ortaya çıktı. devrin hükümdarı haccac yusufa haber verdiler. haccac onu yanına çağırdı:
  - bana bir hayırlı dua et, dedi.
  - yarabbi haccacın canını al, dedi derviş.
  haccac:
  - derviş! allah için söyle bu nasıl duadır, dedi.
  - bu hem senin için hem de bütün müslümanlar için hayırlı bir duadır, dedi derviş.

  sadi şu sözlerle devam eder: ey, el altındakileri inciten zorba! ne zamana kadar böyle pervasızca baskı altında tutacaksın? hükümdarlık senin neyine, senin ölmen daha iyidir, çünkü sen halka eziyet ediyorsun.
 • öyle psikopat bir komutandır ki horasan'ı defalarca yıkıp talan ettirmiş,binlerce türkü de kılıçtan geçirtmiştir.
 • başında bulunduğu emevi ordusunun 692 yılında kabe'yi kuşatması ve altı aydan fazla süren kuşatma esnasında (şehrin mancınıklarla taşlanması neticesinde) kabe'nin de hasar görmesine dair detaylar hakkında bkz.: http://derinsular.com/…aferi-mekkenin-ikinci-fethi/

  haccac'ın kabe'ye bugünkü şeklini vermesi konusunda bkz.: http://derinsular.com/…eye-bugunku-seklini-vermesi/
 • - haccac'ın kabe'ye bugünkü şeklini vermesi / serdar kaya / 8 haziran 2014
 • bugünkü ışid'in atasıdır.
 • kadim asya despotizminde, "devlet çıkarı için herşey mübah anlayışı" nı nirvanasına ulaştıran kişilerden birisi. haccac’ın otoriter ve müsahamasız karakterini örnekleyen önemli hadiselerden birisi, mekke’de abdullah bin zübeyir’i yendikten sonra küfeye geçerek camide yaptığı ünlü konuşmadır:
  "koparılmak üzere olgunlaşmış keller görüyorum. ey ırak ahalisi!kendimi yumuşacık bir incir gibi ezdirmem.müminlerin emiri oklarını sadağından çekmiş,ağaçların sertliğini ölçmüş ve görmüştür ki,en sertleri benim...ve bu yüzden,allaha yemin olsun ki,sizi ağaçların kabuğunu soyanlar gibi soyar... ve yoldan sapmış develerin dövüldüğü gibi döverim…"
  bkz. vagleri,laura veccia,”raşit halifeler ve emevi halifeleri”,islam tarihi kültür ve medeniyeti

  zalimliğin islam coğrafyasında kültleşmiş ismi.
 • ' kan dökücü zalim ' lakabı kendisine aittir.
  ıslam - türk çekişmesin de türklerin; dağınık , güçsüz,başı boş zamanlarında önemli roller oynayıp türklerin kılıç zoru etkisiyle müslüman olduğu iddasini destekleyen faaliyetleri olmuştur .
 • "haccâc'a kan dökmekten kolay ne var!" mevlana
  (bkz: haccac-ı zalim)