1. tamamı haczedilemeyen mallar olan icra iflas kanunu* md. 82 ve özel kanunlarda yer alıp haczedilemeyeceği belirtilen mallar ile iik md. 83'te belirtilen bir kısmı haczedilemeyen mallar dışında kalan mallardır.
  2. ornegin bakkallarda bulunan ilgili firmaya ait kola dolaplari haczi kabil mal grubuna girer.. dolabın kullanım hakkı bakkalın, mulkiyeti ise icecek firmasinindir.. bakkal odeyemedigi bir krediden mutevellit hacze ugrarsa dolap ilgili firmanın mali durumunda oldugundan haczedilemez..