şükela:  tümü | bugün
 • d.1564-ö.1632. filibeli bir türk ailesine mensuptur. enderun'da yetişmiş, muhasip ve doğancıbaşı olarak görev yapmıştır. kısa bir süre kaptan-ı derya olmuş akabinde şam beylerbeyi olarak atanmıştır. daha sonra van ve diyarbekir beylerbeyliği de yapan hafız ahmed paşa, serdar-ı ekrem sıfatıyla bağdat'ta bekir subaşının çıkarttığı isyanı bastırmakla görevlendirilmiş, ordusuyla birlikte dokuz ay boyunca bağdat'ı muhasara altında tutmuştur. bu süre içerisinde safevi askerleri bağdat'a girmiş ve şehre hakim olmuştur. hafız paşa kuşatmayı kaldırarak geri çekilmiştir. başarısızlık üzerine sadrazamlıktan azledilmiştir. yerine atanan hüsrev paşa'nın iran seferinin de başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 1631'de ikinci kez sadrazam olarak tayin edilmiştir.

  hüsrev paşa ve topal recep paşa 'nın kışkırtmasıyla 1632 yılında sipahi ve kapıkulu askerleri isyan ettiler. dördüncü murat'ı ayakdivanına çağırarak hafız ahmed paşa ve bazı devlet adamlarının kellesini istediler. dördüncü murat isyancılara nasihat etti ise de başarılı olamadı. topal recep paşa henüz genç olan dördüncü murat'a "padişahım abdestini aldın mı" diyerek aklınca tehditte bulundu.

  bu sırada hafız ahmed paşa abdestini almış ve huzura gelerek: "yolunuza bin ahmed feda olsun. lakin padişahım beni siz öldürtmeyiniz. müsaade edin kendimi bu canilerin üzerine atayım ve şehid olayım" der. padişah çaresizdir. hafız paşa padişahın gözleri önünde saraya girmiş bulunan isyancıların arasına dalar ve burada canice katledilir. dördüncü murat bu manzarayı asla unutmayacaktır...

  edit: imla.
 • 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başı şairleri arasındaki hafız ahmet paşa bir kaç kez sadrazam olmuş bir vezirdir. balkanlar'da filibe'de doğmuş olup bir müezzinin oğludur. padişah 1. ahmed döneminde saraya alınmıştır. bir süre sonra vezir ve kaptan-ı derya olmuştur. ikinci osman, birinci mustafa ve dördüncü murat zamanlarında devlet hizmetinde bulunmuştur. şam ve bağdat'ta valilik yapmıştır. bu sırada bir ayaklanmayı bastırmasına rağmen iranlıların bağdat'ı ele geçirmesine engel olamamıştır. 1625 yılında sadrazamlığa getirilmiştir. bağdat'ı kuşatarak sekiz ay savaşmış ama başarı sağlayamamıştır. aylarca süren savaşta asker ve cephane azalmıştır. devlet merkezi çok uzakta olduğundan yardım da gelmemektedir. hafız ahmet paşa padişah dördüncü murat'ın da şair olduğunu bildiğinden ona şiir ile başvurmuştur. bu manzum mektubun bazı parçaları şöyledir:

  aldı etrâfı adüv, imdâda asker yok mudur?
  din yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur?

  bir acep girdâba düştük, çaresiz kaldık, medet!
  âşinalar zümresinde bir çinâver yok mudur?

  cenkte hampâmız olup hem baş verüp baş almağa,
  arsa-i âlemde bir merd-i hünevver yok mudur?

  ref'-i bîdâda tekâsülden garaz ne bilmeyiz,
  derd-i mazluman suâl olmaz mı, mahşer yok mudur?

  dergeh-i sultan murâd'a nâmemiz îsâline,
  bâd-ı sarsar gîbi bir çâpük kebûter yok mudur?

  günümüz diline çevirirsek; düşman her yanı sardı, bize yardıma gelecek asker yok mu, din yolunda başını verecek seçkin kahramanlar yok mu? bir garip uçuruma, döne döne kaynaşıp derinleşen bir deniz çukurunun içine düşmüş gibiyiz; imdat! felaket denizinde ustaca yüzerek gelip bizi ve bağdat'ı kurtaracak eşimiz dostumuz yok mu? cenk meydanında bize ayak uyduracak, bu dünya arsasında bizimle birlikte baş verip baş alacak hünerli bir er yok mu? uğradığımız, vatanın uğradığı zulmü kaldırmaya, gidermeye karşı gösterilen tembellik, hareketsizlik, ilgisizlik niçin?mazlumların derdi sorulmaz mı, ölümden sonra hesap günü yok mu? sultan murad'ın katına yazımızı ulaştırmak için kasırga gibi hızla uçup gidecek bir güvercin yok mu?

  dördüncü murat bu mektuba çok kızar. hafız ahmet paşanın yardım isteğine karşı azledildiğini ve istanbul'a dönmesini bildirir. şair vezir istanbul'a dönüşte iyice haşlanır. sonra da kubbealtı veziri yapılır. kızgınlığı geçen dördüncü murat, hafız paşanın gönlünü almak için onu kendi kızkardeşlerinden biri ile evlendirir. o sırada hafız paşa hem evli hem de altmış yaşını geçmiş bulunmaktaydı.

  şair vezir hafız paşa 1631 yılında ikinci kez sadrazam yapılır. kısa süre sonra ayaklanan sipahiler onu sarayın avlusunda padişahın gözü önünde öldürürler.

  padişah dördüncü murat da şairdir. bazı aşk şiirleri de yazmıştır. hafız ahmed paşaya yukarıda paylaşılan şiire cevap olarak aynı vezin kafiye ile bir şiir yazıp göndermiştir. bu şiirden parçalar da dördüncü murat sayfasında ifade edilmiştir.

  (bkz: #56722512)
 • rahmetli delikanlılığın yaşamış haidir. sade delikanlılık değil osmanlı tokadının de tanımını yapmıştır
  bu adamın çeyreği kadar yürek barındıran biri amerikada yaşamış olaydı 5 10 tane filmi olurdu.
  azgın ve sapkın yeniçerilerin arasına 4. murad'ın göz yaşları ile girerken osmanlı tokadı ile bir iki kişiyi doğrudan mahkeme-i kübra'ya yolladığı söylenir.