şükela:  tümü | bugün
 • adını kopenhag şehrinin latincesi olan "hefniae" kelimesinden alan bir metaldir.
  zirkonyum la beraber bulunur. bir çok özelliği zirkonyum a benzer. hafniyum, kolaylıkla levha ve tel haline getirilebilir.
  atom numarası 72, atom ağırlığı ise 178,6 dır.
 • dünya’nın mantosundaki 182-hafnium kimyasal izotopu birkaç milyon yılda tungstene dönüşürken, metal seven tungsten de oluşmakta olan çekirdeğe karışmış.
 • 1923 yılında dirk coster ve georg von hevest tarafından danimarka’da keşfedilmiştir.
 • oksijenli bileşiği elektirksel izolatördür. hafniyum oksit bileşiğinin bant aralığı 5.5 ile 5.7 ev arasındadır. yarıiletken aygıt üretiminde silikon di oksitin yerini almaya adaydır.
 • atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. kısaltması hf.

  hafniyum elementi 1923 yılında dirk coster ve georg von hevest tarafından danimarka’da keşfedilmiştir.

  hafniyum, zirkonyum bileşiklerinin içerisinde bulunur. bu bileşikler alvit [(hf, th, zr)sio4 h2o]v, thorvetit ve zirkon (zrsio4) dur.

  zirkonyum metalinin saflaştırılması sırasında elde edilir. bu ayrıştırma işlemi çok zordur. farklı çözünürlüklere sahip metal- tiyosiyanat bileşikleri metil izobütil keton içerisinde çözeltisi hazırlanır. ve bu çözeltilerde kullanılarak ayırma işlemi yapılır.