şükela:  tümü | bugün
 • bir hak sahibi olabilme ve borc altina girebilme ehliyeti .

  (bkz: hak)
  (bkz: hukuk)
 • sağ doğmak koşuluyla, ana rahmindeki ceninin bile kavuşabildiği ehliyet. bir önceki cümleden de anlaşılacağı gibi pasif bir ehliyettir, elde etmek için birşey yapmaya gerek yoktur. ama ölümle bu hak kaybedilir.
  2 ilkesi vardır, genellik ilkesi ve eşitlik ilkesi. burada da eşitlik ilkesi esnetilir ama bu beni hiç ilgilendirmez.
 • sağ doğan bebek hak ehliyetine sahip olur ve kişi sayılır. fakat göbek bağının kesilmiş olması gerekmez.
 • semavi (bkz: kişilik hakları)
 • bundan sonra akıl sağlığınız yerindeyse kısıtlanmış değilseniz 18 yaşınızı doldurdunuz mu yani kanununda sayılan şartlar gerçekleştiği zaman fill ehliyetine tam olarak sahip olursunuz.
  hak ehliyeti, hak sahibi olma ve borç altına girebilme ehliyetidir. fiillerinizle, başka bir ifadeyle hukuki işlemlerinizle kendiniz adına hak sahibi olmak ve borçlanmak hak ehliyeti ile mümkün değildir. yasa fiil ehliyeti olmadan yaptığınız bu işlemleri kural olarak yok sayar, bazı hallerde ise yasal temsilci tarafından verilen izin ve icazet ile geçerli sayabilir.
  hak ehliyeti ve fiil ehliyeti gibi konular hakkında okumak, bilgi edinmek istiyorsak:
  (bkz: medeni hukuk)
  (bkz: kişiler hukuku)
 • kişilerin haklara ve borçlara sahip olma yeteneğidir.

  (bkz: genellik ilkesi)
  (bkz: eşitlik ilkesi)
 • medeni kanun'un 8. maddesi der ki:

  ''her insanın hak ehliyeti vardır.
  buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.''
 • islam hukuku'ndaki adı vücub ehliyeti'dir.