şükela:  tümü | bugün
 • kufurun ilk aşamasi. daha hafifi.
 • (bkz: tck)
 • kelimenin kökü "hak" değildir, nitekim, arapça kökenli bir sözcüktür, misal "hakîr" sözcüğüyle kökenbilimsel ardışıklığı vardır ki bu da "küçümseme", "hor görme", "aşağılama" vb anlamlarına gelir.
 • en kolay yapılagelen hararetli eylem.
  "dilin kemiği yok" arkasına sığınan...
 • bazen hiçbir söz ya da eylem olmadan gerçekleşir.
  (bkz: yok saymak)
 • eleştri ile arasındaki fark; -haklı ya da haksız olsun- söylenme nedenidir. haklı ya da haksız eleştiri vardır ama haklı hakaret yoktur; hakarette amaç can acıtmak, öfkeyi boşaltmaktır.
 • tck'ya göre, sizi kasten yaralayan birine ettiğiniz hakaretlerden dolayı ceza almazsınız.
 • goreli olarak (sizin acinizdan) buyuklugu, egonuzun buyuklugu veya asagilik kompleksinizin derinligiyle dogru orantilidir. odamiza girmis bir sinegin viziltisi, huzurumuza ve keyfimize yapilmis bir hakaret degildir mesela..
  (bkz: there is no spoon)
 • çoğu kez "eleştiri" maskesiyle kasıtlı olarak kamufle edilen olumsuz eylem.

  tdk:hakaret

  http://www.tdk.gov.tr/…6734bed947cde&kelime=hakaret
 • tck 8.bölüm 125. madde: bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veye sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekr.(2) fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) hakaret suçunun;

  a) kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  b) dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

  işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
  (4) ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

  (5) kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.