1. "seni gidi on kere ızgaraya konmuş kalkmış, yirmi masa dolaşmış doksandokuz sarhoşun ağzından arta kalmış meyhane külbastısı suratlı adam seni." (karagöz'den)
  2. kelimenin kökü "hak" değildir, nitekim, arapça kökenli bir sözcüktür, misal "hakîr" sözcüğüyle kökenbilimsel ardışıklığı vardır ki bu da "küçümseme", "hor görme", "aşağılama" vb anlamlarına gelir.
  3. bazen hiçbir söz ya da eylem olmadan gerçekleşir.
    (bkz: yok saymak)
  4. eleştri ile arasındaki fark; -haklı ya da haksız olsun- söylenme nedenidir. haklı ya da haksız eleştiri vardır ama haklı hakaret yoktur; hakarette amaç can acıtmak, öfkeyi boşaltmaktır.

hakaret hakkında bilgi verin