şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hakimin yapması gereken bir işi yapmaktan sebepsiz olarak kaçınması. humk'da hakimin sorumluluğu başlığı altında düzenlenmiştir. bu kurala göre hakime karşı tazminat davası açılabilmesi için; hakime noter kanalıyla ihtarname çekilir(yazarken gülüyorum), hakim bu ihtara rağmen, yerine getirilmesini talep ettiğiniz hakkı yerine getirmekten sebepsiz yere kaçınıyorsa, davanızı açabilirsiniz.

  edit: madde aşağıdaki gibidir:

  onuncu bap: hakimlerin mesuliyeti

  madde 573 - hakim ve icra reisi aleyhine aşağıda yazılan sebeplere binaen tazminat davası ikame olunabilir:

  1 - iki taraftan birini tesahüp ve iltizam veya garez ve nefsaniyet dolayısiyle diğeri aleyhine kanuna ve adalete mugayir bir hüküm ve karar verilmiş olması,

  2 - kabili tevil ve izah olmıyacak surette vazıh ve sarahati katiyei kanuniyeye mugayir karar verilmiş olması,

  3 - muhakeme zabıtnamesinde mevcut olmıyan sebebe binayi hükmedilmiş olması,

  4 - muhakeme zabıtnameleriyle kararların tağyir ve tahrif edilmiş ve söylenmiyen bir sözün hüküm ve karara müessir olacak surette söylenmiş gibi gösterilmiş olması,

  5 - ita veya temin veya vadolunan menfaat dolayısiyle mugayiri kanun hüküm verilmiş olması,

  6 - ihkakı haktan istinkaf olunması,
 • ibneliktir.

  halk anlamasın diye bu kadar da yapılmaz arkadaş. habire kaf sin kaf...
 • yargılama yapmaktan kaçınma.