şükela:  tümü | bugün soru sor
  • bunu; "önce öğretmenler için öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalıdır. öğretmenleri klasik devlet memurları yasasından çıkarmak zorundayız. [hakimler için nasıl ayrı bir kanun varsa] öğretmenler için de ayrı bir kanun olmalı.” diyerek kemal kılıçdaroğlu yapmıştır. danışmanlarına okumalarını tavsiye ederim:

    peşinen söyleyeyim ki kimse merak buyurmasın: "her insan hür ve eşit doğar" düsturunu kabullenen birisi olarak kişiler arası eşitsizlikle ilgili bir yazı değildir amacım. normatif olarak belirtmek gerekirse (fiil durum şimdilik bir kenarda dursun) kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yargı; yasama ve yürütme erkinden ayrı olarak modern hukuk devletlerinde devletin üçüncü bir erki olarak ön görülmüştür. dolayısıyla "hakimlik teminatı" ve "yargı bağımsızlığı" ilkelerine göre hakimlerin mesleki statülerinin, görevde yükselmelerinin, disiplin usul ve esaslarının v.b. ayrı bir kanunla düzenlenmesi hukuk devleti olmanın bir gereğidir. böyle bir yasal düzenleme toplumsal bir tercih değil zorunluluktur. öğretmenlik mesleği ise milli eğitim bakanlığı bünyesinde teşkilatlanan öğretim kurumları içerisinde görev yapan, dolayısıyla yürütme ve bunun uzantısı olan genel idare teşkilatı içerisindeki hiyerarşiye tabi memurların mesleğidir. gerektiğinde yürütmenin ve yasamanın temsilcilerini yargılayan hakimler ve savcılar gibi ayrı bir erkin değil tıpkı hekimler, nüfus memurları, tapu memurları, polisler, gümrük memurları, belediye personeli v.b. gibi yürütme erki içerisindeki merkezi ve taşra teşkilatına dahil memurin sınıfından kamu görevlileridir. siz hiç "öğretmenlik teminatı" ya da "milli eğitim bağımsızlığı" diye bir şey duydunuz mu?. böyle bir şeyin hukuk devleti ile bir ilgisi olabilir mi?.

    ama her nasılsa öğretmenler için "meslek kanunu" önerisi getirilirken hakimlerin kanunu olduğu örneğinden hareket edenler var. kardeşim tamam öğretmenler için istisna düzenlemeler yapılmasını talep edebilirsiniz, bunun için ayrı bir meslek kanunu yapılmasını da amaçlayabilirsiniz. ama bunu yaparken binlerce yıllık tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkan "mahkemelerin bağımsızlığı" ve "hakimlik teminatı" gibi ilkelerin yansıması olan hakimlik mesleğine ilişkin kanunu örnek vermenin anlamı nedir?. mesleki anlamda ikisi arasındaki hukuki temelleri nasıl aynı düzlemde görebilirsiniz?.