1. milyoner'de sorulduğunda hayatımda hiç duymamıştım; ama yarışmacının yerinde olsam melül sözcüğü ile kök ortaklığından gider ve acıklı durum seçeneğini gözüme kestirirdim.
 2. kimseyi incitmek istemem, fakat -hele ki- üniversite çağına gelmiş ve hatta geçmiş olup, bu gibi kelimelerin, tamlamaların, hiç duyulmamış olmasına çok şaşırıyorum. derinlikli bir genel kültür gerektirmiyor, kullandığınız dil ile birazcık daha yakın olmak kafi...melâlden anlamayan nesle aşinayız artık. hiç değilse dilimizden yitip gitmesin.

  neticede üzülüyorum hâl-i pürmelâlimize. (melâl de ne güzel kelimedir.)
 3. hal-i pür-melâlimiz: ahâlî giderek lâl oluyor.
  bed idi ahvalimiz bed-ter bir hâl alıyor.
  sözde ma'nâ vü mazmûn yazıda imlâ yok
  vay bu nesil bal şişesini dışından yalıyor

  maalesef arûza uymadı amma sanki hiç bir ölçüye uymayan halimize uydu bu dörtlük.