şükela:  tümü | bugün
 • zekâî dede efendi'nin sipihr makamındaki yürük semâîsi.

  hâlât-ı dili benzetemem hâlet-i sihre
  çün jâle kapıldım gibi bir çehre-i mihre
  uşşâka o şeh, nâz ederek gökde gezerken
  feryâd-ı dil-i zârı resân oldu sipihre

  gönül makamı'ndan.

  notası.
 • ''fazla vaktim yok, türk müziğini bir beş dakikada anlatıver bana.'' deseler akla gelecek ilk eser.

  evvelâ zekâî dede...

  her bestesi için saatlerce, günlerce, aylarca konuşulabilecek bir bestekâr. çok çok güçlü ihtimâlle sipihr makâmını da tekrar ihyâ ettiği için (bkz: üçüncü mısra) güfteyi de kendi yazmış ve lafz-i terennüm güftesi şu vakte kadar duyduğum en güzel terennüm güftesidir:

  ''ey kâkül-i sünbül ruh-i gül vay,
  kurban-ı tü kurban men bende-i fermân
  sen hurrem ü handân
  ben haste-i hicrân
  ah! o güzel başın için
  o hilâl kaşın için
  dîde-i ayyâşın için
  destine al câm-ı musaffâ demidir
  zevk u sâfâ eyleyelim, gel.''

  sadece şehnâz ve uşşâk değil; ikâî terennümde baş döndürücü şekilde kullanılan hüseynî, lafz-i terennümde ''sen hurrem ü handân, ben haste-i hicrân'' derken tam isâbet olarak güfte-beste imtizâcı düşünülerek kullanılan hicâz.

  uyduruk bir televizyon dizisi izleyerek kılıç kuşanan, tesbih sallayıp efelik eden sözüm ona osmanlı torunlarından kaçı tanıyor eyüplü zekâî'yi?

  buz kesen kalbime binlerce yaz kelebeğini doldurup kanat çırptıran zekâi dedem, atam! sadece şu besten bile yüzlerce şehrin fethinden, ışıltılı kâşânelerden, denize nâzır padişah köşklerinden, tonlarca yüklü savaş ganimetinden daha kıymetli. sanatının sırrına eremesek de yarım aklımızın yettiğince anıyoruz seni.