1. halkın, belli bir sayıda imza toplayarak bir konuda yasa çıkarılması/varolan yasada değişiklik yapılması için yasama organını harekete geçirdiği yöntemdir.
  2. türkiye'de uygulamaya konulması için acilen anayasa'ya kanun olarak eklenmesi gereken demokratik uygulama.