şükela:  tümü | bugün
 • ikinci abdulhamid döneminde doğu ve güneydoğu anadolu'daki kürt aşiret mensuplarına üniforma ve silah dağıtılarak oluşturulmuş alaylar. yirminci yüzyıl'ın sonlarına doğru ise korucular olarak çıktılar karşımıza.
 • hamidiye alayları marifetiyle, sunnî kürtlere de silah verilerek yıllarca alevîler ve sunnîler birbirlerine kırdırılmıştır.
 • 2. abdülhamit'in eski askeri modellere dayanarak, 1891 martı'nda kurduğu, 17. yüzyıldaki akıncılar'a, hatta belki de bulgaristan'daki gaddarlıklarıyla adları avrupa ve amerika'nın tüm gazetelerine geçmiş olan kötü şöhretli başı bozuk'lara benzeyen, düzenli olmayan altı birlikleri.

  kadroları doğu anadolu'daki göçebe kürt ve türkmen halkından toplanırdı. liderleri aşiret reisleriydi. osmanlı subayları bu reislerin yanında müfettiş olarak bulunurdu. güneye sokulma niyeti olan rusların bu insanlara için doğal düşman olacağı hesaplanmıştı.

  hamidiye kuvvetleri başlangıçta 600'er kişiden oluşan ve resmi bir disipline tabi tutulan 30 birlik halinde düzenlendi, ama sonra hızla genişledi. yüzyılın sonunda, 800'le 1500 kişi arasında kuvvete sahip 63 birlik olmuştu. ilk bakışta rusların iki yüz yıldır yararlandığı kazak askerlerine benziyorlardı. ama kazaklar, çarın askeri olmadan önce de savaşçı grup olarak biliniyorlardı. oysa kürt ve türkmen aşiretleri çok uzun dönemlerden beri haydutlukla geçiniyorlardı. altı yedi reis ancak arada sırada savunma amacıyla birleşebiliyordu.

  kürtler, hamidiye örgütünü ve ellerindeki silahları doğu anadolu'daki ermenilere karşı kullanmaya kalktıklarında abdülhamit bu fanatik kanlı olayları kontrol altına almak niyetinde görünmedi. militan müslümanlar olarak nitelendirebileceğimiz ve tanzimat batılılaşmasına karşı her zaman kuşku duymuş olan kürtler, hamidiye alaylarında gururla savaştılar ve bu durumu, osmanlı sultanının kendi ulusal kimliklerini tanıması olarak kabul ettiler. ama ne yazık ki hamidiye alayları, tıpkı irlanda'daki "black and tan"lar gibi, osmanlıların varislerine bir ırksal ve dinsel nefreti miras olarak bıraktı.

  kaynak: bir çöküşün tarihis178 alan palmer
 • zamanında büyük ortadoğu projesi ve türklerin avrupa topluluğuna girişi 101 gibi derslerin geleceğini önceden kestiren sadrazamların sağ taşaklarını kaşımak üzere kurdukları "mit ordu"cuklar. yeşillere bürünüp bor madenlerini korumuşlardır zamanında heyhat. daha detaylı bilgi için:
  (bkz: aşiret adları)
 • st. petersburg'a gönderilerek cossack modeline göre eğitim alan osmanlı subayları tarafından eğitilen düzensiz birliklerdir. bu birlikler büyük ölçüde kürtler, arap bedeviler ve türkmen aşiretlerden oluşturulmuştur. selim deringil'e göre ağırlıklı olarak kürt aşiretlerinden müteşekkil olan bu alayların kurulmasının iki nedeni vardır: birincisi kürtleri asimile etmek ve ikincisi ise kürtleri ermenilere karşı silah olarak kullanmak. ancak bir süre sonra bu birlikler kontrolden çıkar ve kendi başlarına buyruk hareket etmeye başlarlar, vergi toplayıp köyleri yağmalarlar, alevileri, zaza kürtleri öldürürler.

  ittihat ve terakki döneminde hamidiye alayları'nın adı aşiret alayları olarak değiştirilmiştir.
 • şark meselesine kökten çözüm arayan sultanın silahlı birlikleri olup ermeni halkına alaycı bir tavırla yaklaşmış olduklarını düşünmekteyim.
  gerçi bugün soykırım deyince yüzümüzde alaycı bi gülümseme oluşmuyo pek tabi.
 • (bkz: janjaweed)
 • yezid kurtlerden mutesekkil alaylardir. ermeni ve alevi/kizilbas kanini oluk oluk akitmalariyla bilinirler.

  edit: yezid kürtler alınmış. öldürdünüz, yaktınız, yıktınız. sizin elinizde güç varken de yaptığınız işte buydu.
hesabın var mı? giriş yap