şükela:  tümü | bugün
 • mezun olma aşamasında 55 kişilik sınıfın 35 ini bütünlemeye bırakmış olandır. iyi ki de yapmıştır, bir edebiyat mezunu mezun olmadan tutunamayanlar'ı okumaya üşeniyorsa, ayrı yazılan de, da'nın ayrı yazılacağını anlayamıyorsa onun elinden kurtulamaz.

  kimse ondan daha zevkli beşir fuad, ahmet hamdi tanpınar, oğuz atay anlatamaz. bir de kinci olmasa!
 • gözüne girmesi pek bir zor, oldukça değerli fakat öğrenciye koyduğu mesafeden kıymeti anlaşılamayan hocalardan . gözüne girmek için mutlaka bir berna moran alıntılamak ya da "tahir alangu da şöyle diyor" la başlayan bir cümle yahut "fethi naci de tanpınar için şöyle buyurur" gibi ifadeler sarf etmek gerekir. keza gözü tuttuğu takdirde onun aşağılayan elitist tavrından hiçbir iz kalmaz.
  yine de yolda karşılaştığı öğrencisine bir gülümseme tenezzülünde bulunmayacak kadar da avam muamelesi yapar. cumhuriyet devri türk romanı dersinde okuttuğu yaban romanındaki cinsten bir köylü-aydın çatışması yaşatır insana. " unutmamak en büyük cezadır" lafı da hâlâ kulaklarımdadır.

  velhasıl kelam handan inci'den bir " hikâye tahlili" dinlemeye nâil olmak oldukça önemli bir merhaledir.
 • bana yeniden okumayı öğreten kadın.
 • "doğumunun 110. yılında ahmet hamdi tanpinar sempozyumu"ndaydı bugün.
  kendinden önceki sunum biraz uzadı. aynı zamanda, ben de fazlaca rahatsızdım. fakat, hem ismine aşinaydım; hem de "tanpınar'da aşk estetiği"ni nasıl sunacağını merak ediyordum.
  son ana kadar gitsem mi, kalsam mı karar veremedim; son olarak, "en azından bir sesini duyayım, öyle giderim"de karar kıldım. iyi ki de gitmişim!

  mot-a-mot metinlerden okunan tebliğlerden sonra, gayet rahat bir üslupla girince devreye; tüm yorgunluğumu, rahatsızlığımı unutturdu adeta!
  ahmet hamdi'yi anlatışı ve ahmet hamdi'nin romanlarındaki aşkı yorumlayışı 20 dakikaya sığdırdığı haliyle bile çok latifti.

  gün itibariyle, yeni gündemim: son senemde mimar sinan'a mı geçiş yapsam ki?
 • can yayınları seçici kurulu, 2013 yılındaki jüriye, yeni üye olarak handan inci'nin davet edilmesine karar vermişmiş.
 • 1986’da istanbul üniversitesi, türk dili ve edebiyatı bölümü’nü bitirdi. aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü’ne bağlı olarak 1988’de edebî mecmualarda edebiyat akımları üzerine araştırma adlı teziyle yüksek lisans, 1993’te tanzimat devri türk romanında baba çalışmasıyla doktora derecesi aldı. 1993’ten bu yana mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi, türk dili ve edebiyatı bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. tanzimat dönemi türk romanı, cumhuriyet dönemi türk romanı, batı edebiyatında akımlar, çağdaş türk hikâyesi, çağdaş türk romanı, tanzimat’tan günümüze edebiyat tartışmaları, edebiyat kuramları ve roman çözümleme yöntemleri üzerine dersler veren handan inci’nin makaleleri varlık, kitap-lık, türk edebiyatı, notos… dergilerinde yayımlanmaktadır.

  handan inci, türk edebiyatını tanzimat’tan günümüze kadar ele aldığı araştırma ve inceleme yazılarında, eleştirel yaklaşımını geleneksel akademik üslûbun ötesine taşır. yorumlarını felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerden de beslenerek geliştirir. edebiyat tarihi verileriyle, öznel eleştiriyi bir araya getirdiği yazılarında, tematik incelemeler geniş yer tutar. bu tür çalışmalarında, incelediği yazarı ve eseri toplumsal perspektifi de kollayan yakın okuma yöntemiyle değerlendirir. incelemeleri, ahmet midhat efendi, beşir fuat, a. h. tanpınar, oğuz atay, tomris uyar, hasan ali toptaş ve ihsan oktay anar üzerinde yoğunlaşmıştır.

  handan inci’nin yayıma hazırladığı kitaplardan ilki cevdet kudret'e mektuplar’dır (1996). iki yıl sonra ahmed midhat efendi’nin felsefe-i zenân/kadınların felsefesi adlı kitabını çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme yöntemiyle okura ulaştırır. 1999’da beşir fuad’ın yazı ve tartışmalarını topladığı şiir ve hakikat’i kitaplaştırır. 2002’de, ahmed midhat efendi’nin sürgün hatıralarını anlatan menfa’yı çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme bölümleriyle yayına hazırlar. aynı yıl abdullah uçman ile birlikte hazırladıkları bir gül bu karanlıklarda / tanpınar üzerine yazılar yayımlanır. bir yıl sonra türk toplumunun modernleşme sürecini ev metoforu üzerinden değerlendirdiği roman ve mekân/türk romanında ev adlı kitabı basılır. 2009’da tomris uyar’ın öykülerinden bir seçkiyi metal yorgunluğu adıyla yayıma hazırlar. abdullah uçman ile birlikte 2010 yılında kültür bakanlığı için a. uçman ile birlikte ahmed hamdi tanpınar adlı kitabı hazırlamış; 2011’de tomris uyar’ın yazı ve söyleşilerini bir araya getirdiği kitapla direniş’i yayımlamıştır. son 2 olarak dünyam adı altında hazırladığı resimli tanpınar biyografisi küçükçekmece belediyesi tarafından yayımlanmıştır (2012).

  son yıllarda düzenlediği sempozyumlarla türk edebiyatının öncü isimleri için yeniden inceleme alanı yaratan handan inci, (bir cumartesi yalnızı: edebiyat hayatının 40. yılında selim ileri sempozyumu/2007; türk edebiyatının oyun/bozanı: ölümünün 30. yılında oğuz atay sempozyumu/2007; türkiye’de ve dünya’da tanpınar zamanı-uluslararası ahmet hamdi tanpınar sempozyumu/2010 ve son olarak 2011 yılının kasım ayında tomris uyar için 70. yaş değiştirme törenine yetişen bir sempozyum) bunların ilk üçünü kitap olarak da yayımlamıştır.

  kitaplar:

  inci, handan, 1996. cevdet kudret'e mektuplar. ankara / ümit yayınları, (i. kudret ile).
  inci, handan, 1998. felsefe-i zenân/kadınların felsefesi (ahmed midhat). istanbul / arma yayınları. (çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme)
  inci, handan, 1999. şiir ve hakikat (beşir fuad), yazılar ve tartışmalar, istanbul/yapı kredi yayınları.
  inci, handan, 2002. menfa/sürgün hatıraları (ahmed midhat), istanbul / arma yayınları, (çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme).
  inci, handan, 2002. bir gül bu karanlıklarda / tanpınar üzerine yazılar (a. uçman ile), istanbul / kitabevi; 2. baskı 2008, istanbul/3f yayınevi.
  inci, handan, 2003. roman ve mekân/türk romanında ev, istanbul / arma yayınları.
  inci, handan, 2007. şimdi seni konuşuyorduk / selim ileri kitabı, istanbul / doğan kitap.
  inci, handan, 2007. oğuz atay’a armağan - türk edebiyatının “oyun/bozan”ı, istanbul /iletişim yayınları, 2. baskı şubat 2008, istanbul/iletişim yayınları.
  inci, handan, 2009. oğuz atay için bir sempozyum, (e.türker ile), istanbul / iletişim yayınları.
  inci, handan, 2009. metal yorgunluğu/tomris uyar (öykü seçkisi), istanbul / yapı kredi yayınları, doğan kardeş.
  inci, handan, aralık 2010. ahmet hamdi tanpınar (a. uçman ile), ankara / kültür ve turizm bakanlığı.
  inci, handan, 2011. kitapla direniş-tomris uyar (yazılar/söyleşiler), istanbul / yapı kredi yayınları.
  inci, handan, 2012. dünyam, istanbul / küçükçekmece belediyesi.
  inci, handan, 2012. tanpınar zamanı, kapı yayınları.

  yazılar:

  inci, handan. mukayeseli edebiyat. türk dili 494, 2.1993, sf. 155-160.
  inci, handan. ahmet midhat’ın roman tekniği üzerine bir denemesi: ölüm allah’ın emri. kubbealtı akademi mecmuası 4, 10.1994, sf. 39-46.
  inci, handan. ahmet midhat efendi ve çocuk terbiyesi. mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi dergisi 2, 1.1995, sf. 94-109.
  inci, handan. the problem of women in the ninettenth century as portrayed in the novel: felsefe-i zenan. tags news, newsletter of the turkish area group 41, 11.1995, sf. 31-34.
  inci, handan. ilk roman yazarımızın son romanı (ahmet midhat’ın jön türk romanının latin harfli yayımı üzerine bir eleştiri). hürriyet gösteri 1.1996, sf. 49-52.
  inci, handan. türk romanında ilk polisiye: esrâr-ı cinayât. nar 7, ocak-şubat 1996, sf. 140-156.
  inci, handan. beşir fuad’ın yayımlayamadığı bir eseri: şiir ve hakikat. tömer edebiyat (beşir fuad özel sayısı) 2, 4.5 1996, sf. 53-61.
  inci, handan. tanzimat romanında birey toplum çatışması ve intihar. varlık 1068, 9.1996, sf. 10-13.
  inci, handan. fatma aliye’nin romanlarında babalar ve kızları. kitap-lık (edebiyatta akrabalık ilişkileri dosyası) 33, yaz 1998, sf. 172-178.
  inci, handan. türk edebiyatının sürgün tarihinde ilginç bir sayfa / bir sürgünün beş hikâyesi. kitap-lık (sürgün dosyası) 34, güz 1998, sf. 194-203.
  inci, handan. 50 yılın huzur okumaları. kitap-lık (ahmet hamdi tanpınar dosyası) 40, 3.4 2000, sf. 133-143.
  inci, handan. tefrika’dan kitaba huzur (huzur). yky, istanbul 2000, sf. 427-442.
  inci, handan. edirne’den kastamonu’ya: 1930’lardan anadolu manzaraları (nahid sırrı örik’in anadoluda, bir edirne seyahatnamesi, kayseri-kırşehir-kastamonu adlı seyahat kitapları hakkında). yol kültürü 8, 11.2000, sf. 152-155.
  inci, handan. günümüz hikâyesinde geleneksel bir tad: aziz bey hadisesi (ayfer tunç’un hikâye kitabı hakkında). cumhuriyet kitap 7.2000, sf. 5.
  inci, handan. beşir fuad hakkında yeni bilgiler. toplumsal tarih 83, 11.2000, sf. 49-54.
  inci, handan. menapirzâde nuri’nin yarım kalmış sürgün metni: akkâ, tarih ve toplum 588, 12.2000, sf. 324-332.
  inci, handan. hüseyin rahmi gürpınar’ın romanlarında külhanbeyi tipi ve argo. türk dili 588, 12.2000, sf. 601-608.
  inci, handan. servet-i fünûn dergisinde yayımlanmış önemli bir anket: tahkikat-ı edebiye sütunları i, ii. türk kültürü incelemeleri dergisi 4, 5, istanbul 2001, sf. 191-210; 157-174.
  inci, handan. bir yazar okurunu arıyor / ölümünün 25. yılında oğuz atay. adam sanat 210, 7.2003, sf. 28-37.
  inci, handan. abdülhak şinasi hisar ve ev. türk dili 623, 11.2003, sf. 714-731.
  inci, handan. bir toplumsal dönüşüm simgesi olarak türk romanında ‘ev’. varlık 1153, 10.2003, sf. 45-51.
  inci, handan. seyyahların gözüyle osmanlı ve avrupa (g. üçel aybet ve baki asiltürk’ün kitapları hakkında). virgül 75, 7-8.2004, sf. 12-15.
  inci, handan. getirin o günleri yakalım bu öyküleri (başar başarır’ın getirin o günleri yakalım bu öyküleri adlı öykü kitabı üzerine). varlık 1162, 7.2004, sf. 8-9.
  inci, handan. birinci savaş günlüğü (g. erginsoy’un dedem hüseyin atıf beşe kitabı üzerine). radikal kitap, 10.2004, sf. 8.5
  inci, handan. öykü yaşantıyı görünür kılar (ayfer tunç’un taş-kâğıt-makas adlı öykü kitabı üzerine). virgül 78, 11.2004, sf. 14-16.
  inci, handan. türk romanında sofra (edebiyatta yeme-içme dosyası). kitap-lık 78, 11.2004, sf. 94-99.
  inci, handan. aziz efendi’nin reddedilen mirası/ türk romancısının ‘gerçeklik’le savaşı... (edebiyatın içindeki cinler dosyası). kitap-lık 80, 2.2005, sf. 73-83.
  inci, handan. tomris uyar’ca öykü. varlık 1170, 3.2005, sf. 39-44.
  inci, handan. felâtun bey’i tanır mısınız? (romanımızda tipler dosyası). kitap-lık 83, 5.2005, sf. 81-85.
  inci, handan. ilk dönem türk romanlarında etkiler sorunu. varlık 1175, 7.2005, sf. 60-62.
  inci, handan. türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu. kitap-lık, (roman kuramı ve teknikleri dosyası) 87, 10.2005, sf. 138-149.
  inci, handan. ince, oldukça kıymetli, biraz çabuk yapılmış, fakat inşaatı bitmeden yarım kalmış bir köprü: nâbizade nâzım”. eşik cini 1, 1-2.2006, sf. 33-37.
  inci, handan. ahmet rasim ve şehir mektupları. ahmed rasim, şehir mektupları günümüz türkçesine uyarlayan: korkut tankuter). say yayınları, istanbul 2006, sf.7-17.
  inci, handan. haydarpaşa garı... istanbul’un eşiğinde edebiyat. eşik cini 1, 1-2.2006, sf. 127-133.
  inci, handan. tanpınar’ın nuri iyem’i, nuri iyem’in tanpınar’ı. sanat dünyamız, 1.2006, sf. 76-80.
  inci, handan. mistik bir büyüme romanı: yere düşen dualar, cumhuriyet kitap 838, 3.2006, sf. 5-6.
  inci, handan. eski sevgi’de küçük akşam müziği (tomris uyar ve tezer özlü’nün öyküleri üzerine), eşik cini 2, 3-4.2006, sf. 78-82.
  inci, handan. piyano çalabilmek. türk edebiyatı, (mozart özel sayısı) 390, 4.2006, sf. 61-65. inci, handan. eşikte bir yazar (a. h. tanpınar). eşik cini 3, 5-6.2006, sf. 5-6.
  inci, handan. türk edebiyatının kedili öyküleri. kitap-lık (kedi ve edebiyat dosyası) 96, 7-8.2006, sf. 63-76.
  inci, handan. tersine giden yol: nahit sırrı örik. kitap-lık 98, 10.2006, sf. 90-95.
  inci, handan. edebiyat araştırmacısı olarak cevdet kudret. milliyet sanat 576, 3.2007, sf. 92-93.
  inci, handan. cevdet kudret’in romanlarında yoksulluk teması. cumhuriyet kitap, edebiyatın ağır işçisi/cevdet kudret (haz.: adnan özyalçıner), evrensel basım yayın, 2007, sf. 152-156.
  inci, handan. selim ileri her zaman okunacak. dünya kitap, 10.2007, sf.
  inci, handan. oğuz atay’ın öyküleri. eşik cini 12, 11-12.2007, sf. 15-18.
  inci, handan. tanzimat ile servet-i fünûn arasında: beşir fuad bizim eleştirmenlerimiz (haz.: mehmet rifat). iş bankası yayınları, istanbul 2008, sf. 41-49.
  inci, handan. tanzimat döneminde eleştiri: mizancı murad bey. bizim eleştirmenlerimiz, (haz.: mehmet rifat). iş bankası yayınları, istanbul 2008, sf. 34-39.
  inci, handan. toplumsal boyut ve açıklayıcı/yorumlayıcı yaklaşım: selim ileri. bizim eleştirmenlerimiz, (haz.: mehmet rifat). iş bankası yayınları, istanbul 2008, sf. 281-285.
  inci, handan. kadınlar arasında ikinci meşrutiyet. türk edebiyatı 417, 7.2008, sf. 46-50.
  inci, handan. literature late ottoman (1860–1923), encyclopedia of the ottoman empire, author(s): gabor agoston, bruce alan masters, publisher: fact on file, december 2008, pp: 340-343.
  inci, handan. novel”, encyclopedia of the ottoman empire, author(s): gabor agoston, bruce alan masters, publisher: fact on file, december 2008, pp: 439-441.
  inci, handan. edebiyatın yatılı okul çocukları yatılılık: okul ev olunca, (haz. ş.i. başarır / talat parman). bağlam yay., şubat 2009, sf. 137-151.
  inci, handan. tomris uyar’ın öykülerinde yaz, deniz, güneş... kitap-lık 130, 9.2009, sf. 66-72. inci, handan. ah, şöyle iyi bir ahmet midhat biyografisi... türk edebiyatı (başkasının hayatı-biyografi özel sayısı) 437, 2.2010.
  inci, handan. 21. yüzyıl masalcısı: ihsan oktay anar. varlık 1227, 12.2009, sf. 48-52.
  inci, handan. “prof. z. kerman’ın kaleminden samipaşazade sezai”, zeynep kerman kitabı. dergâh yayınları, istanbul 2010, sf. 57-61.
  inci, handan. “taaşşuk-ı talat ve fitnat romanında kadının sesi”, zeynep kerman kitabı. dergâh yayınları, istanbul 2010, sf. 240-244.
  inci, handan. “roman piyasasında unutulmaz bir bohem: mahmut yesari”, unutulan yazarlarımız, besam yayını, istanbul 2010.
  inci, handan. “toplumcu öykünün unutulmuş neferi: bekir sıtkı kunt.” unutulan yazarlarımız, besam yayını, istanbul 2010.
  inci, handan. “préface”, en guettant la peur, oğuz atay, l’harmattan, 2010 (korkuyu beklerken’in fransızca çevirisi için önsöz), sf.
  inci, handan. uykuların doğusu’nda harfler ve sesler (efendime söyleyeyim-hasan ali toptaş kitabı, (hazırlayan: mesut varlık), iletişim yayınları, 2010, sf.
  inci, handan. “tanpınar olmak” ahmet hamdi tanpınar, kültür bakanlığı yayınları, 2010, sf. 81-95.
  inci, handan. “hüseyin câhid yalçın’ı hikâyeleriyle hatırlamak”, hüseyin câhid yalçın-seçme hikâyeler, (haz.: özge şahin), kesit yay., istanbul 2010, sf. 7-8.
  inci, handan. tanpınar kime mektup yazdı? kitap-lık 147, 3.2011, sf. 84-87.
  inci, handan. yangından kurtulan bir tomris uyar öyküsü. kitap-lık 154, 11.2011, sf. 38-40.
  inci, handan. “namık kemal karşısında beşir fuad”, namık kemal, (hazırlayanlar: turan karataş, orhan kemal tavukçu), kültür bakanlığı yayınları, ankara 2011, sf. 300-315.
  inci, handan, “tomris uyar’ın yenilik hikâyesi”, notos, nisan 2012.

  (alıntı: http://tr.writersofturkey.net/…hp?title=handan_İnci)

  (bkz: http://www.msgsu.edu.tr/…_dili/handan_incielci.html)
 • birkaç ay önce profesör unvanına sahip olmuş muhteşem insan. karizması, tavrı, bilgisi, inceliği, nezakati ve güzelliği ile anlatılmaz, öğrencisi olunur. ayrıca edebiyat tarihçisinden ziyade edebiyat eleştirmenidir. bu yönden pek çok hocadan ayrılıp, öğrencinin zihninde ve kalbinde çok özel bir yere taht kurar. her yazdığı yazı dil duygusunun lezzetine dokunarak kendisini okutur. yazılarındaki her ufak ayrıntı beyninizdeki bir kıvrımı açar, hareket ettirir. bölümdeki birçok erkek öğrenci de kendisine saf duygularla, içten içe aşıktır. o bir maria puder'dir diyeceğim de buna da kızacaktır muhtemelen. saygılar hocam.
 • (bkz: cevdet kudret edebiyat ödülü)'nun roman dalinda secici kurul uyesidir.
hesabın var mı? giriş yap