1. great expectations* kitabındaki ana karakter pip'e, en yakın dostu herbert tarafından takılan lakap.
  2. barok dönemde soyluların yemek müziği olarak bestelettiği eseri "su müziği" ni salonları doldurarak anlar gibi dinleyen göstermelik entellektüellerin favori bestecisi