şükela:  tümü | bugün soru sor
 • avusturya'nın cıkardığı ve hukuk camiasında kendine sağlam bir yer edinmiş hemen hemen her hukuk kitabında adı geçen bir büyüğümüz.
 • 1881-1973 yılları arasında yaşamış yahudi bir aileden gelen bir avusturyalı olup, saf hukuk kuramının mimarıdır. viyanada hukuk öğrenimi görmüştür. önce viyanada sonra da kölnde hukuk profesörü olarak çalışmıştır. hitlerin iktidara gelişiyle önce praga sonra da cenevreye kaçmış ve abdye giderek çalışmalarına orada devam etmiştir.

  saf hukuk teorisini pozitif hukukun genel bir teorisi olarak görür. sınırlı bir yasal düzenden çok genel bir hukukla ilgilidir. hukuk bilimini doğal hukuktan kurtararak gerçek bir bilim düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır.

  normlar hiyerarşisini ortaya koymuştur. ona göre hukukun diğer normatif düzenlerden farkı, birbirine eşit normlardan değil, hiyerarşik düzen içindelik normlardan oluşmasıdır. hukukta bir normun nasıl kurulacağı, bir başka norm tarafından düzenlenir ve bir hukukî norm, başka bir hukukî normun belirlediği şekilde oluştuğu için geçerlidir. yani bir norm, bir başkasının geçerlilik sebebidir.

  normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan anayasa ise, geçerliliğini temel norm kavramından alır. temel norm, yürürlükteki anayasanın bu ilk ve orjinal anayasaya dayandığı yolunda bir varsayımdır. bu varsayım geçerli sayılır çünkü bu varsayım yapılmaksızın hiçbir insan eylemi özellikle de hukuk yaratma eylemi hukukî olarak yorumlanamaz.

  kelsen, kant'ın rasyonel-transandantal felsefesinden etkilenmiştir.

  --- spoiler ---
  adam öyle bir sistem kurmuş ki tüm hukuk dallarında geçiyor adı, hem de hakkaten yaf diyorsunuz. bm şartını da onun yazdığı söyleniyor.
  --- spoiler ---

  edit: tamamen soyut bir denetimdir yapılan, içerik önemli değildir. şeklen üstteki norma uygunsa sorun yoktur. anayasal denetim mekanizmasını avrupa'ya getiren de odur.
 • hukuğu bilim kılmak içi, içerikten (metafizik değerlerden adalet gibi) arındırmaya çalışıp, biçime yönelmiş, geçerliklerini de normlar hiyerearşisine dayandırmış ve ilk hukuksal normu da sadece "egemenin iradesine dayandırarak" gördüğüm en gerçek ve en acı temellendirmeyi yapmış adamdır.
 • araştırmalara göre hukuk derslerinde "şu şu teorinin savunucusu/kurucusu kimdir?" gibi soruların yanıtı bilinmiyorsa, %53'lük tutturma oranıyla, ismi sallanabilecek en güvenilir amcadır. kendisini %42'lik oranla leon duguit ve %39'luk oranla jean jacques rousseau takip eder.
 • hukuku bir bilim haline getirmeye çalışmış normcu pozitivist. teorisi formel, normatif, tekçidir. bu tekçiliğin sonucu olarak kamu hukuku-özel hukuk ayrımına, uluslararası hukuk-ulusal hukuk ayrımına, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımına karşı çıkmıştır. kelsen'e göre saf hukuk bilimine ulaşmak için hukuk, metajüridik tüm öğelerden arındırılmalıdır. etik, politika, ekonomi hukukun inceleme alanında değildir. hukuk olanı incelemelidir. hukuk olguya dayanmaz. yönetmelik tüzüğe, tüzük kanuna, kanun anayasaya uymak zorundadır. sonunda grundnorm'a dayanır. bu varsayımsaldır. peki insanlar bu temel normun geçerliliğini nasıl kabul etmişlerdir? kelsen'e göre insanlar buna uyduğu için geçerlidir. uyma, yani itaat bir olguya dayanır. oysa kelsen'e göre olguya dayanmamalıydı. her ne kadar austin'e göre hukuki geçerlilik iradeye, kelsen'e göre norma dayanıyor gözükse dahi, kelsen'e göre norm yaratmayla oluşur, doğal hukukun savunduğu gibi çıkarsamayla oluşmaz. bu normu yaratmaya yetkili kimdir? egemen. derine inildiğinde hukuki geçerlilik açısından austin'le kelsen arasında bir fark görülmez.
 • birleşmiş milletler kurumunun oluşmasına teorik açıdan büyük katkıda bulunmuş hukukçudur. henüz 1920'lerde ulusal kurumların üzerinde bir gücü bulunacak uluslararası bir kurumun gerekliliğinden söz etmiş, milletler cemiyeti'nin yetersizliğini ve avrupa merkezli olduğunu ifade etmiştir. kelsen bu düşüncesiyle uluslararası ilişkilerde güç mantığını aşmak ve evrensel normların hakimiyetini kurmak istemişti.
 • (bkz: normativist)
 • kelsen'in kullandığı en önemli kavramlardan biri grundnorm'dur. bu grundnorm elbette evrensel değildir, her toplumun kendine özgü grundnormu bulunabilir. her hikayenin de kendine özgü bir grundnorm'u vardır. hatta rakolnikov'un da ...

  raskolnikov fısıldıyor kendine: "tanrı yoksa her şey mubahtır. hiçbir şeyden sorumlu değilim ama her şeyden de sorumluyum bu durumda. şu tefeci koca karıyı ortadan kaldırsam, paraları cebe atsam, tanrı yoksa kim ne diyebilir ? kendi dünyamı kurmak zorundayım."

  ***

  sonrasında raskolnikov sonya'ya cinayetini itiraf ediyor. ancak sonya cevap olarak; "sen o insanlara ne yaptın?" demiyor. "sen kendine ne yaptın ?" diyor. raskolnikov elbette ne yaptıysa kendine yapmıştır. kurduğu ya da kurmak istediği dünyanın azabını çekmektedir.. bu vurguyu arttırmak için lizaveta'nın acısı görünmez romanda. lizaveta'nın ölümü hukukun konusudur çünkü, dosteyevski ise bize daha yüksek bir hukuktan bahseder. bu da: suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın diyen bir hukuktan...

  işte bu da grundnorm'dur.
 • anayasa hukukunun ve isimimin babası
 • normlar hiyerarşisi ile hukukta çığır açmıştır.