*

şükela:  tümü | bugün
 • avrupa'da politik yaşamın içinde sürekli olarak ortaya çıkıp kaybolan sayısız kent konfederasyonundan biri ve en uzun soluklusu. hansa birliği, 1241 tarihinden 1699 yılına kadar varlığını korumuştur

  (bkz: flaman birligi)
 • coğrafi keşiflerin ticari yolları etkilemesi sonucu dağılan birlik.
  birliğin temellerini alman şehir devletleri ve kuzey avrupalı vikingler atmışlardır.
 • hansa birliği modern komünizm ve kredi sistemlerinin yolunu da açmıştır. akraba kayırmanın alalen yapıldığı bir oluşumdur. hatta hansa birliğine üye olan ingiliz firmaları osmanlı devletinde ticaret yapabiliyor, diğerleri yaparsa zevkle cezalandırtıyorlardı.
 • kuruluşundan dağılışına toplamda 200e yakın şehir bu birliğe doğrudan ya da dolaylı dahil olmuştur ve fakat şehirlerin tam listesi hiçbir zaman tutulmamış/ üye şehirler tarafından böyle bir yazılı tutanak reddedilmiştir. 1669 yılında yapılan son birlik toplantısında (hansetag) birliğe dahil sadece 9 şehir kalmıştır; lübeck, hamburg, bremen, braunschweig, danzig, hildesheim, köln, osnabrück ve rostock.

  lübeck, hamburg ve bremen dağılan bu birliğin varisi/koruyucusu ilan edilmiş ve 18.yy başından beri de bu üç şehrin isimlerine resmen 'freie stadt' (bağımsız şehir) ve 'hansestadt' (hansa şehri) sıfatları eklenmiştir. bu durum plaka kodlarına da hansestadt lübeck (hl), hansestadt hamburg (hh) ve hansestadt bremen (hb) şeklinde yansımıştır.
 • (bkz: hanse)
  (bkz: hanseatic league)
 • avrupa tarihine etki eden ilginç bir ticari birlik.

  tüccarları koruma gereksinimi şehirler arasında işbirliğine yol açıyordu. 1241 yılında hamburg ve lübeck şehirleri birleşmişti, 1367 senesinde de köln'deki temsilciliklerin (kontorların) korunması için şehir birliği kurulması ve zamanla gelişmesi ile birlik hansa ismini almış. kısa bir süre içinde bir bakıyoruz ki, kuzey avrupanın neredeyse tamamına yayılmışlar.

  en meşhur kontorları londra'da stalhof, anvers'de domus nansea teutonica, gotland'da wisby, bourges'de deutsche brücke, novgorod'da petershof kontoruydu.

  mesela stalhof londra'da 90 evden meydana geliyor. her birinin mağaza ve deposu var. akşam olunca kontorun kapıları kapanıyor ve hiç bir ingiliz bölgeye giremiyor. kontor işçileri hansa gemilerinin yükleme ve boşaltma işini yapıyorlar.

  korsanlarla dolu denizlerde kendilerini silahla savunmaya mecbur kalan hansa doğal olarak güçlü bir donanmaya da sahip oldu. gittikçe zenginleşen hansa birliğine üye tüccarlar dönemin en zenginleri oldu.

  başlangıcı olan her şeyin bir sonu olur yasası uyarınca, bu birlik de bir gün dağılmıştır. yeni dünyanın keşfi sebebiyle ticaret yollarının değişmesi birliği zayıflatmış, otuz yıl savaşları da öldürücü darbeyi vurmuştur.
 • alman yerleşimciler ve haçlılar baltık kıyısında doğuya doğru ilerledikçe, ticari çıkarların ortaya çıkması ile baltık ve kuzey denizi'nde yerleşmiş olan tüccarların korunmak amacıyla biraraya gelmeleriyle oluşan hansa yani ''ticari birlik''. bunların ilki 1161'de gotland adasında wisby'de ''kutsal roma imparatorluğu birleşik gotland seyyahları'' adıyla kuruldu. yüzyıl içinde ''denizin özgür kentleri'' atlantik'ten finlandiya körfezine kadar yayıldılar. etki alanının doruğuna 14.yy'da çıkan hansa birliği 1699'da son üç üyesi lübeck, hamburg ve bremen'in katılımıyla son toplantısını yaptı.
 • almanyanın doğusu50 kadar şehrin olduğu özgür şehirler modeli.
  flaman şehirleri için aynısı geçerli olsa da dar kapsamlı bir uygulamaydı. geri kalan fransa ve ingilteredeli şehirlerde aynı özgürlüklerden söz etmek mümkün değildi.
 • kuzeydoğu avrupa ve rusya’nın kürk,kereste, maden ve tahıllarıyla ilgilenen batı ve kuzey avrupa’daki tüketicilere yönelik ticarette yoğunlaşmışlardır