şükela:  tümü | bugün
 • ey zahit saraba eyle ihtiram
  müslüman ol terk et bu kilükali
  ehline helaldir na-ehle haram
  biz içeriz bize yoktur verbali

  sevaba girmek çün içeriz sarap
  içmezsek oluruz duçar-i azap
  senin aklin ermez bu baska hesap
  meyhanede bulduk biz bu kemali

  kandil geceleri kandil oluruz
  kandilin içinde fitil oluruz
  hakki göstermeye delil oluruz
  fakat kör olanlar görmez bu hali

  sen münkirsin sana haramdir bade
  bekle ki içesin öbür dünyada
  bahs açma harabi bundan ziyade
  çünkü bilmez haram ile helali
 • yeni bir altinci nesil yazar. $arapla arasi iyi olsa gerek.
 • "ey sofî dünyâyı boş mu sanırsın
  her zamanın vardır bir peygamberi"
 • (bkz: edip harabi)
 • abidir. dosttur. adamdır.
 • "hakk'a hiçbir layık mekan yok iken
  hanemize aldık mihman eyledik"

  demiş istanbullu büyük pir.

  (bkz: bektaşi babası)

  (bkz: edip harabi)
 • ya muhammed bize nâkıs diyorlar
  nedendir erlerin bu hatâları
  ehl-i beyt'e karşı düşkün olurlar
  çünkü doğru değil iddiâları

  vâlidemiz havvâ bacı değil mi
  hadîce-tül-kübrâ bacı değil mi
  fâtıma-tüz-zehrâ bacı değil mi
  kur'ân'da var bunların senâları

  ezvâc-ı tâhirât nâkıs olur mu
  nâkıs deyen erler hak'kı bulur mu
  böyle kem söz erden hiç umulur mu
  kim doğurdu bunca enbiyâları

  abes bir şey halk etmemiştir hudâ
  nâkıslığı kabul etmeyiz asla
  bacılar büyüttü işte esselâ
  bu dünyâya gelen evliyâları

  sanmayın ki ersiz olmaz dünyâyı
  düşünün bir kere meryem ana'yı
  pedersiz doğurdu koca îsâ'yı
  bacıların yoktur müdârâları

  ey erler biz sizden ziyâde eriz
  çünkü size hizmet hürmet eyleriz
  gittiğiniz yolda hep berâberiz
  etmeyiniz böyle boş dâvâları

  gerçi kıyafetçe size uymayız
  hakîkatte sizden geri kalmayız
  mâlûmunuz olsun erden saymayız
  bize nâkıs deyen budalaları

  nâkıstan mı geldi ahmed-i muhtâr
  nâkıszâde midir hayder-i kerrâr
  anınıza nâkıs demeyin zinhâr
  te'sir eder size bedduâları

  zehrâ'nın nutkunu güzel dinleyin
  ey erenler erler doğru söyleyin
  biz doğurmadık mı beyân eyleyin
  sizi irşâd eden bu babaları
 • kalemi sağlam bir yazar: (bkz: #9159690)

  bana bi an için, söz konusu şarkının bana hissettirdiklerinin ve yıllardır bu şarkıyla kurduğum bağın, yüklediğim anlamların aslında görece olarak ne kadar yavan ve gülünç olduğunu düşündüren yazar..
 • vicdan sahibi suser... tüpçü gibi birine bile beddua ettirmedi.

  içki içen adamdan korkma derler... doğruymuş
 • 17 yaşında (aklı erince) bektaşi olmuş büyük şairdir. bektaşi olmadan önceki halini söyle anlatır: "abdestimi alır, taştan duvara karşı bir kalkar bir yatardım. savmi salati bırakmazdım. cennetle huri, gilman sevdasi vardı gönülde. beş vakte beş katardım, çok namaz kılardım, camileri gezerdim. allaha vasil olmak böyle olur sanırdım."

  sonra...

  sevaba girmek çün içeriz şarap
  içmezsek oluruz duçar-ı azap
  senin aklın ermez bu başka hesap
  meyhanede bulduk biz bu kemali