şükela:  tümü | bugün soru sor
 • gen frekanslarının hesaplanması için ingiliz matematikçisi hardy ve alman weinberg'in 1908 yılında geliştirdiği formül değişmeyen populasyonlar için geçerlidir. temel kural kararlı populasyon olmalıdır. böyle populasyonlarda bir karakterden sorumlu allellerin toplamı populasyon içindeki o genin tamamına yani %100'üne eşittir. 100 ün 100 e bölümü 1 olacağından, bir karakterden sorumlu allellerin toplamı 1'e eşittir. p dominant karakteri, q resesif karekteri temsil eder. (p+q)=1 populasyonu oluşturan popülasyonda bireylerin frekansı p ve q alellerini taşıyan sperm ile yine aynı alelleri taşıyan yumurtanın döllenmesi sonucu bulunur. yani aa+(aa+aa)+aa=1 olduğu gibi p2+2pq+q2=1 olur.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/hardy-weinberg_kuralı
 • tam adı hardy-weinberg denge prensibidir ; prensibe göre populasyonlarda evrimleşme olmaz eğer bu maddelere tam uyum sağlıyorsa .
  1.seçilim yoktur
  2.mutasyon yoktur.
  3.göç yoktur.
  4.şansa bağlı hiç bir olay yoktur.
  5.bireyler eşlerini rastgele seçerler.
 • o meşhur pkare+2pq+qkare, daha doğrusu bu toplamın başındaki katsayılar binom açılımından gelir.
 • bu kuralın önemli sonuçları;
  -dominant özellik frekansı nesilden nesle artma eğiliminde değildir.
  -genotipik çeşitlilik populasyonda sürdürülebilir. allel frekansları bir kez oluştuktan sonra populasyonda değişmeden kalır.
  -bir genotipin frekansının bilinmesi diğer genotiplerin frekanslarının hesaplanmasını sağlar. özellikle resesif genetik hastalıklarda heterozigot taşıyıcıların frekansı hesaplanabilir.
 • ingiliz matematikçi hardy ile alman oftalmolojist weinberg'in birbirinden bağımsız bir şekilde darwin'in doğal seleksiyon prensibi ile mendel'in aktarım genetiğinin prensiplerini birlikte anlamlandırmaya çalışırken, matematik ve biyolojiden yararlanarak, popülasyonların evrimi ve genetiği üzerine oluşturdukları saptamalardır.

  hardy-weinberg prensibi; doğal seleksiyon ve göçüm olmadığı, mutasyonların görülmediği, bireyleri rastgele eşleşen bir popülasyonun evrimleşemeyeceğini yani bir sonraki nesilde alel frekaslarının değişmeyeceğini ifade eder.

  (bkz: tez yazmak yerine sözlüğe yazmayı tercih etmek)