şükela:  tümü | bugün
 • artikel olarak da tanıdığımız, ingilizce "article" olarak da karşımıza çıkıveren, türkçemizde karşılığı olmayan, varsa da bu satırların yazarının bilmediği, bir tür pseudokelimeler grubunun türkçedeki karşılığı. (sözlüğe de yazdım unutmam artık)
 • (bkz: tanımlık)
 • arapçada "harf" kelimesi türkçedeki anlama gelmez. kelimenin başına ya da sonuna eklenen seslere harf denir. harf-i tarif de kelimeye belirlilik katan sestir.
  harf-i tarifdenir çünkü tamlama içindeki kelimelere gelmez. mesela kelime-i şahadet derken "kelime" sözcüğüne harf-i tarif gelemez çünkü şahadet kelimesi onu zaten tarif eder. harf-i tarif, kendisini tarif eden hiçbir şey olmadığı halde karşı tarafın farkında olduğu (bkz: arife tarif gerekmez) kelimelerin başına gelir.
 • arapçada ve fr isp vb dillerde olan kelimenin anlamını tamamlayan yön veren kelimeciklerdir..olumsuzluk anlamına geleni kelimenin anlamını daraltanı ya da pekiştireni vardır.. kelimedir ama bir kelimenin başına gelmeden bi anlama malik olmadıgı için harf denmiştir..
 • bir ekşi sözlük yazarı.
 • türkçe'ye tanımlık olarak geçmiştir.avrupa dillerinde ise, latince articulus kökenli olan article/artikel kullanılır ki bu kelime de dilimize artikel olarak geçmiştir.

  harf-i ta'rif ya da tanımlık ya da artikel, "belirli isimler"in başına getirilen bir sözcüktür.fransızca'da eril kelimelerin başına le, dişil kelimelerin başına la; italyanca'da eril kelimelerin başına il, dişil kelimelerin başına la; almanca'da eril kelimelerin başına der, dişil kelimelerin başına die getirilirken, arapça'da ise, belirsiz isimlere nekre; belirli isimlere ise ma'rife (harf-i ta'rif) denir ve başına elif-lâm getirilerek gösterilir.bu dilde, müennes ve müzekker kelimelerin özel kuralları vardır ancak bu, arapça başlığının konusudur.
 • türkçede the gibi belli bir sözcükle değil farklı eklerle anlamı sağlanır. mesela "kedi eti yedi" dersek belirtme durumu eki olan -i ile verilir bu anlam. kapının kolu tamlamasında ilgi hâli eki ile sağlanır.
 • diğer bir ifadeyle, tanım(lama) artikeli/edatı

  harf-i tarif edatlarına / tanım artikellerine örnek:
  the
  el
  le · la · los · las · les

  kullanılma maksadıyla ilgili kâfi derecede izahat mevcut olduğu için direkt örnek vereyim:

  ı’m a god. ı’m not the god.*