şükela:  tümü | bugün
 • istanbul/laleli'de, laleli camii'nin karşısında, zamanın büyük bir yangınında evlerinden olan mağdurlar için yapılmış, dört bloktan oluşan, türkiye'nin ilk sosyal konut yapılarından olan, şu anda merit hotel olarak kullanılan, mimar kemalettin'in mimarı olduğu güzel yapı...

  harikzedegan apartmanı olarak da bilinir...
 • türkiye cumhuriyeti kurulduktan sonra türk hava kurumu'na devredilip kiraya verilmiştir.

  tayyare apartmanı olarak da bilinir.
 • 1980'lerin ikinci yarısından beri ramada otel zincirinin istanbul'daki ilk halkası olarak hizmet vermektedir.
 • mimar hande tözün tarafından orijinaline sadık kalınarak modern bir mimari yaklaşımla 30 milyon dolarlık yatırımla yenilenmistir.
 • yerinde, laleli külliyesi'nin parçalarından medrese var imiş ki bu medresenin adı de yazılı belgelerde koska medresesi olarak geçmekteymiş. yani vakıf arazisi imiş. zaten arsa da evkaf nezareti tarafından tahsis edilmiş. 1918 cibali yangını'nda açıkta kalmış aileler için yapılmış. bugünkü adı kurultay sokak olan eski derbend sokağı tarafındaymış. medresenin kapısının bulunduğu sokak evler yapılırken ortadan kalkmış. 1894 depreminde harap olan yapı 1911'deki büyük yangında yanarak geriye dört duvar kalmış ve yerine adı geçen binalar yapılmış.
 • birinci milli mimarlık akımının istanbul'a getirdiği yeni yaklaşımın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilen harikzedegan apartmanı, esasen kamunun yararına sunulmuş bir yapıdır. 1918 yılında çıkan ve şehrin büyük bölümünü yok eden cibali yangınında evsiz kalan aileler için inşa edilen bu apartman, sosyal konut diyebileceğimiz bir anlayışta ele alınmış yapıda olup, istanbul kentinin yaşam alışkanlıklarının dışında tasarlanmış bir ortak kullanım alanı önerisi vardır. hepsi ortak alana açılan ev-odalar burada barınan bireylerin sosyal yaşantısını kökten değiştirmiştir. içe kapalı yaşayış, burada zorunlu bir paylaşımı gerekli kılan mimari şartların yönlendirmesiyle dışa dönük hale gelmiştir. ortak kömürlük, çöp odaları, çamaşırhane gibi birimler o günün koşulları kadar sonraki uzun yıllar için de çok sıradışı ve “lüks” kabul edilen uygulamalardır. öyle ki, zor durumdaki aileler için yapılan bu yapı; varlıklı ailelerden de büyük rağbet görmüş, daire fiyatları yükselmiştir. yapılış amacındaki zaruriyetin üstünde bir maliyetle ele alınan bu yapılar, kentte mimarinin sosyal yaşam ve sosyal tabakalaşma ölçütlerini ne denli değiştirebileceğine önemli bir örnektir. bir süre varlıklı aileler için farklı ve prestijli bir tercih olan apartman, daha sonraları gelir düzeyi yüksek ailelerin daha mutena semtlere gidişi ve yeni yapılaşmanın o merkezlere yönelmesiyle birlikte eski görkemini kaybeder. apartman, istanbul’da pek çok büyük ölçekli yapının bilinen sonunu paylaşarak otele dönüştürülmüştür.

  eski hali
  günümüzdeki hali