şükela:  tümü | bugün
 • bir bay ismi..
  bir sürü bay soyismi..
  trt'nin bir bay hatemi tiplemesi var idi. onu da unutmamak lazım..
  fakat illa ki (bkz: hatemi kardeşler)
 • (bkz: hatemi bey)
 • şair, şiirlerinde kullandığı bu mahlasla ve amasya'da inşa edilen yakut paşa zaviyesinin ikinci şeyhi olan dedesi şemseddin müeyyed çelebi'nin adından dolayı da devlet hizmetinde müeyyedzade abdurrahman çelebi adıyla bilinir.
  amasya’da (1456-1516) doğmuş, istanbul’da ölmüştür.

  amasya’da iken, aynı yaşta ve aynı ortamda dönemin şehzadeleri ahmet ve selim’in yanlarında sohbet arkadaşı olmuş ve osmanlıda o dönemde inşa edilmekte olan divan edebiyatına, çağdaşı şair necati ve mihri hatun ile birlikte şiirleri ile katkıda bulunmuştur.

  mihri hatun’un gazellerinde önce kendisine aşık olduğu görülür. mihri hatun divanında yer alan bir gazelinde kendisine şöyle hitap etmektedir;

  "sen yalandan hatemi aşık geçersin mihri’ye
  sümme vallahi seni mihri sever oğlandan."

  belki hatemi de mihri hatun'a karşı benzer duygularla doludur ama, araya ayrılık girmiştir. şair de mihri hatun'a bir gazelinde şöyle seslenir;

  "çak olan dest-i cefa ile giribanımdır
  ilişen har-ı gam u mihnete damanımdır."
  (ayrılığın eliyle yırtılan yakamdır./ üzüntü ve sıkıntı dikenine takılan eteğimdir.)

  sonuçta, görevi gereği amasya’dan erken ayrılmasıyla bu aşk akim kalmıştır. mihri hatun da, yerine diğer şair necati’yi ikame etmiştir.
 • mühür yapan kimse.
 • "sattılar bedestanda
  ses verir gülistanda
  muhammed'in hatemi
  bergüzar bir arslanda"

  işareti, göstergesi anlamında kullanılan bir sözcük.