şükela:  tümü | bugün
 • ses benzeşmesi açısından
  (bkz: hass-ı hümayun)
 • padişahların telhis'lere verdikleri cevaptır..

  (bkz: #7860762)
 • osmanlı padişahlarının bizzat kaleme aldıkları veya imzaladıkları belge veya emirlere verilen isimdir. (bkz: gülhane hattı hümayunu)
 • bir örnekle pekiştirmek gerekirse;

  "rifat kadın" adında hoşlandığı bir kadının gizlice saraya sokulmasını isteyen; ancak haremdeki diğer cariyelerin tepkisinden çekinen lll. mustafa, bu emrini vezirine şu hatt-ı hümayun ile iletir:

  "benim vezirim, kerimeniz ve valdeleri tarafına tenbih edesiz, bizim avret için filânındır dimesünler, keyfiyet bilinmesün, bir hanımındır, kimin kızıdır bilmeyüz disünler, zira biz sakladık, şimdi sual ederler, inayet edüp cevarilerine tenbih etsünler, hem bizim cariyemiz emanet olan kızı bile getirsinler, bugün mü yarın mı gelürler? ve hem çimşirlik tarafından geleler, tenhadır. öbür kapı daima esvedînler ile doludur. taraflarından geçer çimşirlik tenha, kimse yoktur, daima kapanmışdır, misafir geldikte açılır. bizim avrat için kız mıdır, seyyibe midir deyu sualleri olur, bilmeziz disünler, canım tenbih idesiz, bunu bilmektir rica ederim."