şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: apostle)
 • sahte peygamberin yoksul sanrıları
  senin ancak pratiğin olur dostum
  havarilik, kısırlıktır sadece..
 • (bkz: havariyyun) (bkz: ihanet)
 • yardımcı anlamında. mecaz olarak bağlı bulunduğu önderin inanç ve düşüncelerini yayan kimse olarakta kullanılabilir.
 • isa tarafından, müminleri arasından seçilen oniki kişiye verilen addır. bilinen dört incilin de yazılmasından sorumlu olanlar havariler olsalar da, kendilerinden çok fazla bahsedilmez. gene isa tarafından eğitilmiş ve dinin yayılmasıyla görevlendirilmişlerdir. tek tek özetlemek gerekirse :

  simon (peter) : andrew'in kardeşidir. balıkçıdır. havarilerin listesi yapıldığında adı hep ilk geçer. romalılar tarafından çarmıha gerildiği ve ilk papa olup olmadığı tartışılan konulardır. anticoh kilisesinin kurucusudur.

  andrew : önemli kişileri, kardeşi dahil, isa'nın huzuruna getirmesi ile ünlüdür. yunanistan'da x şeklinde bir çarmıha gerildiği söylenir ve söz konusu çarmıh kendi adıyla anılmaktadır. bizi en çok ildiren özelliği ise fener rum patrikhanesi'nin kurucusu olduğu iddiasıdır.

  james : simon ve john ile beraber havariler arasında daha isa'ya yakın görünenlerdendir. oniki havari arasında ilk öldürülendir.

  john : isa çarmıha gerildiğinde annesini john'a emanet etmiştir. daha sonra efes'e yerleştiği söylenir.

  philip : asya'da dini yayma görevini yapmış ve muhtemelen orada öldürülmüştür.

  bartholomew : bugünkü ermenistan sınırları içerisinde öldürülmüştür. isa'nın yükselişine sahit olanlardandır.

  thomas : kolay ikna olmamasıyla ünlüdür ve isa'nın yeniden dirildiğine inanmak için onu görmek ve dokunmak istemiştir.

  matthew : eski vergi memurudur.

  james : genç veya "lesser" james olarak da bilinir. isa ile akraba olduğu iddiası söz konusudur.

  jude (thaddeus): james'in kardeşidir.

  simon the zealot : zealot'lar çok güçlü politik görüşleri olan milliyetçi bir gruptu. simon da bunlardan biriydi.

  judas iscariot : hain olarak bilinir.

  matthias : judas'ın ihanetinden sonra yerine kalan 11 havari tarafından seçilmiştir.
 • isa'nın öğretisini, o öldükten sonra yayan 'çömez'lerine verilen isim
 • dokuzuncu nesil çaylak.