şükela:  tümü | bugün
 • tam adı robert j. havigurst'tür.
  gelişim psikolojisi alanında, her bir gelişim döneminin kendine has görevleri/ödevleri olduğunu, sözü geçen dönemin içindeki kişilerin ancak bu gelişim ödevlerini yerine getirerek hayatın olumlu yanında durabileceklerini ve (yorumladığım kadarıyla) olumlu bir benlik algısı oluşturabileceklerini savunan bir kuram oluşturmuş ve bunun üzerinde yoğunlaşmıştır. eğer bu görevler yerine getirilemezse, kişide mutsuzluk ve olumsuz benlik algısı/düşük benlik algısı açığa çıkabilmektedir.
  (bkz: gelişim görevleri)
 • kendinden önceki kuramcıların kuramlarını binevi derleyip kendi eklektik kuramını oluşturan pedagog.

  gelişim görevlerini şu şekilde tanımlamıştır:

  "bireyin yaşamındaki belli bir dönemde ortaya çıkan, başarıyla elde edildiğinde daha sonraki görevlerde başarıya ve mutluluğa yol açan, başarılmadığı durumda ise kişide mutsuzluğa, toplumun hoş görmemesine, daha sonraki görevlerde zorluklara yol açan görevdir."

  işte bu gelişim görevleri 3 temel faktörün etkisinde ortaya çıkar:

  1- fiziksel olgunlaşma
  2- toplumsal beklenti ve talepler
  3- kişisel değerler ve beklentiler

  günümüzde sıkça rastlanan anksiyete bozukluklarının, depresyonların gelişim görevlerini yerine getirememekten veya getirilse dahi yukarıda belirttiğim 2. ve 3. faktörün birbiriyle çatışmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz sanırım.