şükela:  tümü | bugün
18 entry daha
  • tez-antitez-sentez değildir. bu şema platon'un şemasıdır, hegel platon'un diyalektiğini bilimdışı bulur zira bizim celal şengör gibi yarı cahil tayfanın da atladığı üzre, platon diyalektiği formal mantık üzerinden ilerler ve eğer sentezi doğurması beklenen öncüller çelişkili ise, sentez oluşmaz, ilerleme çelişki çermeyen bir tezin ortaya atılmasına dek durur. platon zaten bu diyalektiği hegel gibi her türlü subject üzerinde genel bir yöntem olarak düşünmez, daha çok ikili tartışmada önermeler silsilesinin sürekli daha kompleks ve doğru bir forma evrilmesini sağlayan itici yöntem olarak ele alır. daha da ötesi, platon antitez'i tezi kapsamayan, tezin tamamen karşıtı, hiçbir öncülü olmasına gerek olmayan bir şey olarak görmüştür. antitez sıfırdan varolur bir nevi. hegel'de ise her bir aşama bir öncekini sadece yadsımaz, aynı zamanda kapsar. dolayısıyla hegel'in diyalektiği kapalı bir sistemdir, kendi kendine ilerler, dış müdaheleye ihtiyaç duymaz, bilimseldir. hegel evreni organik görür, kendi kendine evrimleştiğini kabul eder.

    hegel'in kullandığı şema abstract-negative-concrete şemasıdır. abstract, yani ilk aşama, bir determination olarak tek taraflıdır, sınırlıdır ve sonludur -finite-, eksiktir. negative, bu ilk abstract'ın yine tek taraflı aşılmasıdır -sublation (bkz: aufheben) -. ama bu ikinci determination da tek taraflı ve sonlu olduğu için, bir noktada yeterli nicelik oluştuğu takdirde, niteliksel bir sıçrama gösterir ve concrete meydana gelir. ancak concrete de bir açıdan tek taraflıdır, o da kendi negative'ine yol açacaktır ta ki absolute'a kadar.

    hegel'de bu süreç sonsuz değildir, absolute'a gider. absolute ise bildiğiniz tanrı'dır, evren ve bilinç tanrı'nın kendi kendini gerçekleştirme sürecidir; sürkli daha geniş bir çap ile birbirini kapsayan çemberler en sonunda en ideal formu bulur, tanrı'yı. alman idealizmi böylece tanrı fikrine pantheist bir yaklaşımla tekrar alan açmıştır. ancak bu durum çok sürmeyecek, materyalizm ters duran diyalektiği düzeltecektir.