şükela:  tümü | bugün
  • mö 5. yy'da yaşamış miletos'lu tarih yazıcısıdır. ionia şehirlerinin perslere karşı giriştikleri ayaklanmayı anlatmıştır.ilk kitabı, mısır ve pek çok ülkeyi gezerek yazdığı "periodos ges"*, ikinci eseri ise tanrılar, kahramanlar ve efsanelerden bahsettiği "geneologia"dır.olayları peş peşe sıralamakla yetinmiş, nedenlerini araştırmamıştır.
  • miletos'lu kadmos dan sonra düz yazıyla tarih yazan bir yunandır.
  • eski yunan uygarlığında mitoloji, coğrafya ve tarih konularında düz yazı biçiminde, kısa cümlelerle yazan ilk yazardır. miletos’un ileri gelen ailelerinden birinin oğlu olarak politikaya atılmış ve persler’e karşı iyonya bölgesindeki ayaklanmaları başlatanlardan biri olmuştur. yukarı mısır’da lüksor kentine kadar uzanan geziler yapmıştır. yaptığı geziler sırasında elde ettiği bilgilerle coğrafi yazılar yazmış ve bu yazılar onun “coğrafyanın babası” olarak anılmasını sağlamıştır. iyon diliyle yazdığı kitaplarından günümüze bazı bölümler kalmıştır. bunlardan, dünyayı dolaşmak (periodos ges) adlı kitabı eski yunan coğrafyasının temellerini oluşturur. anaksimandros’un coğrafya yöntemini izleyen hekataios, yuvarlak bir dünya haritası oluşturarak çevresinin okyanuslarla kaplı olduğunu belirtmiş ve dünyayı ilk kez avrupa ve asya olarak ikiye bölmüştür. dünya haritası çizme cesaretini gösteren ilk kişi anaksimandros olmasına rağmen, hekataios çok daha ayrıntılı haritalar çizmiştir. ayrıca yazıları, tarihsel olayları kronolojik sıraya göre anlatması yönünden kendi türünün ilk örnekleri sayılır.
  • ilk haritacıdır da denebilir:
    `http://commons.wikimedia.org/…ltkarte_hekataios.gif`
  • gezicilerin, tacirlerin ve kendi gezilerinden elde ettiği bilgileri biraraya getirerek, ilk defa tasviri çoğrafyaya ilişkin vir yapıt yazdı. bu yapıt onu coğrafyanın babası unvanını kazandırdı.
  • miletos sadece felsefeye değil, tarihe de doğum yeri olmuş diyebiliriz kısmen onunla. bilimi de saymak gerek. ama bilim ve felsefe o dönemde birbirinden ayrı değil tabi ki. hekataios gibi logografların geçmişe baktıklarında ellerinde çoğunlukla çelişkili, güvenilmez ve çok sayıda olan mitolojik anlatımlar var malzeme olarak. onun yaptığı şey bu malzemeyi eleştirel bir incelemeden geçirerek tutarlı, daha inanılır bir tarih yazımı oluşturmak.
hesabın var mı? giriş yap