şükela:  tümü | bugün
 • antonin artaud'un 1969 yılında kaleme aldığı ve dilimize ismet berkan tarafından heliogabalos taçlı anarşist adıyla çevrilen eseri. spermden beşik, ilkelerin savaşı ve anarşi isimli üç ana başlığa ayrılmıştır. son derece sert bir dile ve artaud'dan beklenecek şekilde gerçeküstü bir temaya sahiptir.
 • antonin artaud kitabıdır. kitap, meşakatli ve uzun bir araştırmanın sonucunda yazılmıştır hatta kaynak niteliği de taşır. üslup, elbette tam bir artaud sivriliğindedir.

  artaud girişte şöyle der: "bu kitabı mesih'in çağdaşı tyana'lı apollonius'un yaşayan ruhuna ve geçip gitmekte olan şu dünyada hâlâ kalmış olabilecek bütün gerçek aydınlanmışlara ithaf ediyorum ve derin güncellik-dışılığını, maneviliğini, yararsızlığinı iyice belirtmek için de onu anarşiye ve bu dünya uğruna verilen savaşa ithaf ediyorum." (tyana'lı apollonius yeni pythagorasçı filozoftur)

  "halkı beslerken bile lirizmle besler, ona her gerçek ihtişamın altında yatan o coşturucu mayayı sağlar. ve halk onu kan dökücü ama hedefini hiç şaşırmayan istibdadından asla etkilenmez, asla zarar görmez.
  heliogabalos küreğe gönderdiklerini, hadım ettiklerini, kırbaçlattıklarını hep aristokratlar, soylular, kendi kişisel maiyetindeki kulamplar, sarayın asalakları arasından seçer.
  önce de dediğim gibi, tüm düzeni ve tüm değerleri yozlaştırıp yıkma işini sistemli biçimde sürdürür; fakat asıl hayranlık verici olan latin dünyasının çaresizce çökmekte olduğunu kanıtlayan nokta, bu sistemli tahrip işini herkesin gözü önünde art arda tam dört yıl boyunca sürdürebilmecsi ve hiç kimsenin buna karşı çıkmamasıdıt. kendi düşüşü de zaten önem bakımından basit bir saray içi darbe niteliğini aşmamıştır." (syf99)

  kitabın dikkatinizi cezbetmesi için bir alıntı daha:

  "heliogabalos'un kıyıcılığı garip bir ritime göre gerçekleşir. bu sırra ermiş adam her şey sanatla ve iki kopya halinde yapar. demek istediğim, her şeyi iki düzeyde yapar. jestlerinin her biri iki ağızlı bıçak gibidir.
  düzen, düzensizlik
  birlik, anarşi
  şiir, ses kakışımı
  ritim, uyumsuzluk
  büyüklük, çocukluk
  yüce gönüllülük, kıyıcılık
  pythia tanrısı adına yaptırdığı tapınağın yeni dikilmiş kulelerinin tepesinden aşağıya buğday ve erkeklik organları saçarak... hadım edilmiş bir halkı besler."
  (syf96)

  kitabın türkçesi: heliogabalos taçlı anarşist'dir. dost kitabevi, ismet birkan çevirisi.
 • roma imparatoru heliogabalos'u (also known as: varius avitus bassianus) gayet subjektif olarak ele alan ve gerçekten sert bir üslupla yazılmış antonin artaud kitabı. bir erselik olan genç imparatorun ancak 4 yıl süren kıyıcı, savruk ve ahlak dışı iktidarında anarşist bir güdülenme bulunduğu iddiasındadır artaud. ona göre heliogabalos, o günün bütün dini, toplumsal ve siyasi etik değerleriyle alay etmekteydi. önemli devlet görevlilerini pozisyonlarından alıp yerine alelade insanları (arabacı, bahçevan gibi) atıyor, roma'ya gelir gelmez bütün erkek senato üyelerinin işine son verip yerine kadınları meclise dolduruyor, penis uzunluklarına göre senatörlere mevki/görev veriyor, toplu hadım ayinleri düzenliyor, dönemin bütün tanrılarını tek bir tanrıda birleştiriyordu...

  "heliogabalos'un bütün yaşamı, eylem halinde anarşidir. zira düşman kutuplar olan erkekle kadını, bir ile iki'yi, bir araya getiren birlikçi tanrı elegabalus çelişkilerin sonu, savaşın ve anarşinin -ama savaşla- ortadan kaldırılmasıdır; aynı zamanda bu çelişki ve düzensizlik ülkesinde anarşinin uygulamaya konmasıdır. ve anarşi de, heliogabalos'un vardığı noktada, gerçekleşmiş şiirdir."
 • (bkz: elagabalus)