şükela:  tümü | bugün
  • antonin artaud'un 1969 yılında kaleme aldığı ve dilimize ismet berkan tarafından heliogabalos taçlı anarşist adıyla çevrilen eseri. spermden beşik, ilkelerin savaşı ve anarşi isimli üç ana başlığa ayrılmıştır. son derece sert bir dile ve artaud'dan beklenecek şekilde gerçeküstü bir temaya sahiptir.
  • roma imparatoru heliogabalos'u (also known as: varius avitus bassianus) gayet subjektif olarak ele alan ve gerçekten sert bir üslupla yazılmış antonin artaud kitabı. bir erselik olan genç imparatorun ancak 4 yıl süren kıyıcı, savruk ve ahlak dışı iktidarında anarşist bir güdülenme bulunduğu iddiasındadır artaud. ona göre heliogabalos, o günün bütün dini, toplumsal ve siyasi etik değerleriyle alay etmekteydi. önemli devlet görevlilerini pozisyonlarından alıp yerine alelade insanları (arabacı, bahçevan gibi) atıyor, roma'ya gelir gelmez bütün erkek senato üyelerinin işine son verip yerine kadınları meclise dolduruyor, penis uzunluklarına göre senatörlere mevki/görev veriyor, toplu hadım ayinleri düzenliyor, dönemin bütün tanrılarını tek bir tanrıda birleştiriyordu...

    "heliogabalos'un bütün yaşamı, eylem halinde anarşidir. zira düşman kutuplar olan erkekle kadını, bir ile iki'yi, bir araya getiren birlikçi tanrı elegabalus çelişkilerin sonu, savaşın ve anarşinin -ama savaşla- ortadan kaldırılmasıdır; aynı zamanda bu çelişki ve düzensizlik ülkesinde anarşinin uygulamaya konmasıdır. ve anarşi de, heliogabalos'un vardığı noktada, gerçekleşmiş şiirdir."
  • (bkz: elagabalus)