şükela:  tümü | bugün
 • tüm gercek yunanlıların atası sayılır.
  yunanlı anlamında kullanılan ''helen'' kelimeside onun adından gelir.
  eski yunan mitolojisinde,eğriboz körfezinin kuzey ucundaki phthia'nın kralı ve tanrı prometheus'un torunu olarak tanımlanmıştır.
 • hellen kelime olarak "yunan" demektir.
  helen ise bir kadin ismidir ve ilyada epik destaninda ozanin troia sava$ini ba$latan sebep olarak ortaya attigi malum a$k öyküsünün ba$ kahramanidir. paris tarafindan peloponessos'dan, agamemnon'un sarayindan kacirilmi$ ve troia'ya priamos'un sarayina gelin olarak getirilmi$tir. bunun üzerine on yil sürecek olan akhalar (kita hellas'da danaosogullari diye de bilinir) troialilarin sava$i ba$lami$tir, bu yüzden "felaket getiren troia'li güzel helen" diye de anilir.
 • kısa bir kronoloji:
  hellen uygarlığı

  m.ö. 1600-1200 hellenlerin ataları olan akalar bugün myken adını verilen uygarlığı yarattılar. ege göçleri yüzünden son bulan bu uygarlığın ardından hellenler 400 yıl boyunca ilkel bir yaşam sürdüler.

  bu dönemde rodos ve batı anadolu'nun güneyinde dorlar, sakız, sisam ve batı anadolu'nun ortalarında ionlar, midilli ve batı anadolu'nun kuzeyinde aioller gibi toplumlar yaşadılar.
  m.ö. 1050-1000 ilk koloniler kurulmasıyla eski ion evresi başlar (m.ö. 1050-750) bu dönemde henüz uluslararası ticaret gelişmemiş, ve hayat düzeyi sınırlıdır.

  m.ö.750-700 homeros dönemi: sisam, miletos, ephesos, erythrai, smyrna gibi kentlerin önem kazandığı dönemdir. batı kültürünün ilk edebi eseri olan ilyada bu döneme aittir. mimaride ilerlemeler sağlanmıştır. yazı bilinmesine karşın ionya'da pek yaygın değildi.

  m.ö. 700-650 durgunluk dönemi: anadolu 7. yy başlarında kimmerlerin saldırısına uğramıştır. bu zamanda ayrıca frigler ve lidya krallığı da ionyalıların gelişmesini engellemişlerdir. döneme adını veren durgunluğun sebebi de işte bu baskıdır.

  m.ö. 650-600 erken arkaik dönem: ion uygarlığının ilk parlak dönemi olarak oryantalizan sanatın ortaya çıkış zamanıdır. miletos'un önderliğinde mısır'da, doğu akdeniz'de ve karadeniz'de kurulan koloniler bu dönemde oluşturulmuştur. eski izmir'de, erythrai'de günışığına çıkarılan athena tapınaklarının en parlak yapıları bu evrenin sonunda inşa edilmişlerdir. ayrıca, izmirli mimnermos, ephesoslu kallinos, sardesli alkman, lesboslu sappho ve alkaios gibi büyük ozanlar bu dönemde yaşamışlardır.

  m.ö. 600-545 iyon uygarlığının altın çağı: erken arkaik dönemde başlayan atılımlar batı anadolu'yu bütün dünyanın o dönemdeki en ileri bölgesi haline getirmiştir. m.ö. 3000 yıllarından beri mısırlıların ve mezopotamyalıların ellerinde bulunan dünya kültür liderliği bu dönemde batı anadolu'ya geçmiştir.
  doğa filozofları dinsel inanışlardan sıyrılmış olarak doğa olaylarının oluş nedenlerini özgür bir düşünce yöntemi ile ele almış ve bugünkü batı uygarlığının temellerini atmışlardır. karyalı thales, miletoslu anaksimandros ve anaksimenes, sisamlı pythagoras, kolophonlu xenophanes, ephesoslu herakleitos, koslu hippokrates bu dönemin filozofları arasındadır. batı anadolu ion kentleri perslerin eline geçince heykeltraşlar, ressamlar ve filozoflar atina'ya ve italya'ya göçederler. bu andan itibaren iyonya'da başlayan özgür düşünce atılımı yunanistan ve italya'da devam eder

  m.ö. 545'de anadolu pers kralı cyrus'un krezüs'ü yenerek lidya krallığını yıkması ile anadolu'da pers egemenliği dönemi başlar. bu dönem 200 yıl sürer.

  m.ö. 334 iskender’in hellespontus’u (çanakkale boğazı) geçer ve bu hellen uygarlığı ve bütün dünya için büyük önem taşıyan yeni bir dönemin (m.ö. 300-30) hellenistik çağ'ın başlangıcı olur.
 • her duyduğumda bünyede "cehennet" etkisi bırakan isim
  (bkz: hell)
  (bkz: heaven)
 • yunan’lıların ataları olarak kabul ettikleri efsanevi kişilik.
  yunan efsanelerinde geçen büyük tufandan kurtulan ve insanların onun soyundan geldiğine inanılan deukalion* ve karısı pyrrha‘nın oğludur. hellen, tufandan sonra teselya‘ya yerleşir. burada dağ nimfesi orseis ile evlenir. üç oğlu olur. dor’u, ion’u, akha’sı olsun tüm hellen’ler tarihlerini bu çocuklara dayandırır.
 • urfa'ya kadar gidip; "buranin adı edessa [suyu bol] olsun." demişler.
hesabın var mı? giriş yap