şükela:  tümü | bugün
 • 27 ya$indayken gelibolu'da gonderildigi canakkale sava$i'nda olen ingiliz bilim adami. (yil 1915 )atom uzerine ve ozellikle x i$ini uzerine yapmi$ oldugu cali$malarla taninir imi$. olumunden sonra ingiltere'de bilim cevrelerinde buyuk yaygara kopmu$mu$.
 • henry g. j. moseley in "moseley kanunları" diye bilinen araştırmalarına göre; yüksek enerjili katot ışınları bir hedefe odaklandığında x-ışınları oluşur.bu x-ışınları çeşitli dalga boylarındaki bileşenlere ayrılabilir ve bu şekilde elde edilen çizgi spektrumları da fotografik olarak kaydedilebilir.hedef olarak değişik elementler kullanıldığında değişik x-ışınları spektrumları elde edilir ve her spektrum sadece birkaç karakteristik spektral çizgi içeren x-ışınları spektrumu vardır.

  moseley atom numaraları 13 ile 79 arasında olan 38 elementin x-ışınları spektrumunu inceledi.her elemen için o elemente karşılık gelen karakteristik spektrum çizgisini kullanan moseley , elementin atom numarası ile çizgi frekansının kare kökü arasında doğrusal bir ilişki olduğunu buldu.başka bir değişle elementler atom numarası artışına göre dizildiğinde spektrum çizgisi frekansının karekökü bir elementten diğerine gittikçe sabit bir miktarda artar.

  bundan dolayı moseley x-ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin doğru atom numaralarını tahmin edebildi.böylece atom ağırlıkları komşu atomlarınkine uygun düşmeyen k,ni ve i un sınıflandırılması problemi de çözümlenmiş oldu.diğer taraftan moseley ce den lu e kadar olan seride 14 element bulunması ve bu elementlerin ve bu elementlerin periyodik çizelgede lantan’dan sonra gelmeleri gerektiğini bildirdi.moseley’in diagramları ayrıca 79 numaralı elementten önce henüz o zamana kadar bulunmamış 4 elementin var olması gerektiğini de gösterdi.nihayet moseley’in çalışmalarına dayanarak periyodik yasa “elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik fonksiyonudur” şeklinde tekrar tanımlandı.

  moseley in atom numaraları ile rutherford un tanecikleri saçılma deneyinden hesapladığı çekirdek yükleri oldukça iyi bir uyum içindeydi.buna dayanarak moseley atom numarasının atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin sayısı olduğunu önerdi.

  moseley ayrıca, atomda bir elementten diğerine gidildikçe artan temel bir nicelik bulunduğunu ifade ederek bu niceliğin ancak merkezdeki artı yüklü çekirdeğin yüklü olabileceğini belirtti.

  x-ışınları , görünür ışıktan çok daha kısa dalga boylarına ve dolayısıyla daha yüksek frekans ve enerjilere sahip elektro magnetik ışınlardır.bir elementin x-ışınları spektrumunun olmasına hedef element atomlarında meydana gelen elektron geçişlerinin sebep olduğuna inanılmaktadır.x-ışınlar tüpüne katot ışınları , hedefteki atomların iç kabuklarından elektronlar koparırlar.dış kabuktaki elektronlar iç kabuklarda oluşan bu boşlukları doldurdukları zaman x-ışınları yayınlanır.bir atomda elektronun , yüksek bir enerji düzeyinden k düzeyine geçmesi sonucu oldukça bir büyük bir miktarda enerji açığa çıktığından , elde edilen radyasyonun frekansı yüksektir.buna karşı gelen dalga boyu da x-ışınlarına özgü olup kısadır.

  bir elektron geçişi sırasında açığa çıkan radyasyonun frekansı ayrıca atom çekirdeğindeki yüke bağlıdır.açığa çıkan bu enerjinin miktarı çekirdek yükünün karesi ile doğru orantılıdır.çekirdeğin yükü arttıkça açığa çıkan enerji artar ve yayınlanan radyasyonun dalga boyu kısalır.moseley in gözlemleri de bu ilişkiyi yansıtmaktadır.
 • onun ölümünden sonra ingiliz hükümeti fizikçilerini savaşa göndermeme kararı almıştır.
 • 1915'te savaşmak için çanakkale’ye gelen periyodik tablo ve atom numarasının kaşifi moseley, bir türk keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülmüştür.
 • dünyanın ilk atomik bataryasını üreten şahıs. aynı zamanda periyodik tabloyu icat etmiştir. değerli bir abimizdir. ölümü trajik olmuştur. orduya katılma isteği sıklıkla reddedilmesine rağmen o yılmamış ve orduya katılmıştır.

  çanakkale savaşında başına aldığı isabet sonucu hayatını kaybetmiştir. bu olaydan sonra bilim camiası çok büyük bir tepki göstermiştir ve ingiliz hükûmeti bilim adamlarının savaşa katılmasını yasaklamıştır.