şükela:  tümü | bugün
 • hepatositlerden gelişen karaciğer karsinomu. son aşamalara kadar karaciğer içerisinde kalmaya meyillidir. metastatik tümörlerden sonra kc de en sık görülen malign değişimdir.
 • karacigerde en sık rastlanan primer tumor cesidi, tumor karacigerin tek bir lobundaysa kisi sansli sayilmali; hastalikli bolge cikarilir, karaciger eski haline donebilir, ancak hcc hastalarinin cogunda tanı son asamada koyuldugu icin, tumor tum karacigere yayilir, karaciger nakli cogu hastada mumkun degildir, yasam suresi tanı konulduktan sonra 15 gun bile olabilir.
 • yeni dostum.
 • hepatoselüler karsinomun(hcc) en sık sebebinin veya sebeplerinden birinin hepatit b virüsü olması nedeniyle, ve de bu virüsün aşısının olması nedeniyle, fazlaca önüne geçilebilecek bir kanserdir. zaten bu sebeple kanser önleyici aşılardan biri olarak geçer hbv aşısı. bir diğeri ise: hpv aşısıdır.

  başka neler yapabilir dersek eğer, hepatit c virüsü, alkol, primer sklerozan kolanjit, primer biliyer siroz, hemokromatozis, wilson hastalığı, herediter tirozinemi(ki bu hastalığa sahip olanların yaklaşık %50'si siroza ilerliyor), glikojen depo hastalıkları, aflatoksin(aspergillus flavus'un toksini), nonalkolik steatohepatit(nash)(ki bu hastalığın prevalansı gittikçe artmakta obezite gibi karaciğerin yağlanmasına sebep olan durumlardan mütevellit) ve daha niceleri...

  prevalansa bakıldığında en sık sebepleri tabii ki hepatit b virüsü ve alkol oluyor. genellikle kanser siroz üzerinden gelişirse de, siroz olmadan direkt kanser olabilmektedir. bir de hcc'nin fibrolamellar varyantı vardır ki, daha ziyade genç yaşlarda izlenen bir tiptir ve sirozla hiç alakasız bir şekilde oluşan bir lezyondur, prognozu da daha iyidir.

  karaciğer ve safra hastalıkları dendiğinde akla ilk ultrasonografi gelir. şüpheli bir şey görülüyorsa kontrast ct çekilebilir, biyopsi alınabilir vs.

  alfa fetoprotein daha ziyade izlem amaçlı kullanılmalıdır. yani sırf bir hastanın afp'si yüksek diye, aa sizde hcc var ya da yolk sac tümörü(çocuk grupta) var diyemeyiz. ama bu tanıyı almış kişilerin tedavisinin ve rekürrensinin takibinde kullanabiliriz.

  eğer lezyonumuz 5 cm civarından küçükse veya çoklu lezyonlar var ise ve bunlar da 3 cm civarından küçükse radyofrekans ablasyonu ile tedavi edilebilmektedirler. rfa oldukça yaygınlaştı. tabii cerrahi eksizyon vesaire de yapılabilir. unutulmamalıdır ki, karaciğer transplantasyonunun en önemli endikasyonlarından biri de hiç şüphesiz hepatoselüler karsinom olabilmektedir. yine adjuvan tedavi olarak kemoterapi filan verilebilir belki. bundan başka bir de sorafenib isimli bir ilaç da yine hccde kullanılabilmektedir, tek başına yeterli midir bilmiyorum ama tedaviye eklenebilir. kendileri bir tirozin kinaz reseptör inhibitörü olarak görev yapar.

  son bir şey: karaciğerin benign yani iyi huylu tümörleri de olabilmekte; bunlardan hemanjiyom en sık olanıdır ve hcc'ye ilerlemez. fokal benign hiperplazi vardır, bu da en sık ikinci görülendir, bunda da hcc riski yoktur. bir de hepatik adenom vardır, işte bunun hcc'ye ilerleme riski vardır. bu üç saydığım durumda da oral kontraseptif haplar ilişkilidirler. hemanjiyomu ve fokal nodüler hiperplaziyi, eğer varlar ise, daha da büyütürler. adenoma ise direkt sebep olabilirler, yani oral kontraseptif kullanımı karaciğer kanseri açısından da bir risk olarak düşünülebilir. zaten adenomun bu riski taşıması sebebiyle de eksizyonu yapılır.

  bu benign oluşumlar ile ilgili son bir şey daha: adenomu olan hasta gebe kalmamalıdır, kalacaksa da önce adenomdan kurtulması lazımdır. ama hemanjiyom ve fokal nodüler hiperplazi için bu söz konusu değil.
 • 30-40 yaş erkeklerde görülür genelde.vakaların %50'sine siroz eşlik eder.hepatosellüler karsinom için siroz olması şart değildir ama birlikte korelasyon gösterir.aflatoksin maruziyeti ile birlikte seyreder.tanı için dinamik bt kullanılabilir.
 • safra üreten tümördür. bu yönüyle kolanjiokarsinom'dan ayrılırlar.

  takibinde alfa-fetoprotein kullanılır.en sık akciğer'e metastaz yaparlar.

  ayrıca hcc,rcc,wilms tümör,korio karsinom ve tiroid'in folliküler karsinomu epitel kökenli olmalarına rağmen kanla metastaz yaparlar.

  tedavisinde karaciğer transplantasyonu yapılır.
 • babamda olduğu düşünülen ve çözümü olmadığı söylenen lanet. korkunç bir şey bu. kötü sonu elleriniz bağlı bekliyorsunuz. gözünüzün önünde eriyor adamcağız.
 • kc'in en sık görülen malign tm'ü metastazlardır ama primer kc malign tm'ü hcc'dir.

  hbv x prot.ile, hcv core prot.ile hcc yaparlar.

  wilson hastalığından gelişen siroz'dan nadiren hepatoselluler karsinom gelişir.

  mikroskobisinde trabeküler yapı ile karakterizedir. ve bu yapıların içinde sinuzoidal endotel olması tipiktir.

  hcc musin salgılamaz ama safra duct.gelişen kolanjiosarkom salgılar.

  fibrolamellar tipi %40 çocuk ve gençlerde çıkar. ve çok daha iyi progn.siroz ve hepatitle ilişkisizdir.k ve e'i eşit tutar. skirröz sert bir tm. işte bu fibrolamellar karsinom kc'in diğer hast.'nın aksine genelde 2/3 vakada sol loba yerleşir.(iyi prognozda bu yerleşim yerinin da payı var)

  en sık görülen tipi trabekülerdir.

  ayrıca alakası yok ama aflatoxin'in kolanjiosellüler karsinomla alakası yok.

  edit: bilgi ekleme ve baştan yazma.