şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: hermes)
 • 'bilgece sözler,yazılmış olsalar da benim çürüyen elimle,yok olmadan kalırlar zaman içinde;doludurlar ölümsüzlük ilacıyla alemlerin sahibinden gelen.görünmez ol ve keşfedilmemiş kal gelip geçecek bütün herkes için,gezip dolaşacaklar için hayatın çorak topraklarında.gizli kal,daha yaşlı bir gökyüzünden insanlar doğana kadar,sana ait bilgelige layık olan insanlar.' son deyişlerine sahip kişi
 • (bkz: thoth)
 • hakkında türlü efsane bulunan kişilerden biri. ona atfedilen türlü metin ortada bulunur. ensesini çelik gibi kasabildiği ve bu sayede ölümden kurtulabildiği söylenir. karısı ile birlikte geçen bize uğradı diyen topuğundan vurulası tipleri saymazsak 17.yy'da iki dilbilimci (issac ve marik casaubon) hermetic corpus diyebileceğimiz yazınların isa'dan sonra bir bilemedin ikinci yüzyılda derlendiğini göstermişlerdir.

  (bkz: bruce lee efsaneleri)
 • hermes, kuranda idris olarak geçmiştir ve tanrısal mesajların yeryüzündeki ileticisidir. terzilik olayı ne ilk elbiseyi dikmesinde ne de geometrik hesapları yapacak pergel gönye gibi aletler kullanmasındadir.

  hermes, tanrısal mesajların yeryüzüne iletilmesinde, onları insanların anlayabileceği şekle sokmaktadır. yani rafine etmekte ve kesip biçmektedir ki o çok yüce mesajlar anlaşılabilsin. terzilik özelliği bu kesip biçme eyleminden doğan sembolik bir meslektir.

  anadolu'da aliminin karşılığı olan ermiş kelimesinin kökeni olduğu da iddialar arasındadır.

  hermetizm'e ismini veren kişi olması dolayısıyla ve büyük bilgeliğiyle, ezoterik kurumlar içinde özellikle masonlukta mühim yer kaplar.
 • mehmet ali ayni'nin “...hakikat halde hermes bir ism-i cinstir. “manou”, “buda” gibi. yani hem bir ademe, hem bir tarika ve hem bir mabuda delalet eder. hermes, bir adem olmak itibariyle mısır’ın en eski ve büyük bir mürşididir. tarik olmak üzere de kendisine ananat-ı gaybiyye ve esrar-ı batiniyye emanet edilmiş olan rehberler demektir. mabud manasına gelirse utarit’e işaret eder. zira utarit’i kendi sipehriyle beraber esrar-ı lahutiyyeye vakıf bir sınıf ervaha teşbih etmişlerdir...”dediği şahıs. tek bir “hermes”ten değil ancak "hermesler"den bahsedilebileceği görüşünde olanlara katılır. onlara göre bu bir özel isim değil bir sıfat, bir cins isim ve hatta bir lakap olduğundan tek bir kişiye değil de gaybi ve sırri ilimlerde otorite olan bir takım şahsiyetlere verilen ortak bir ünvandır.
 • islam (bkz: idris)/(bkz: hizir)
  yunan (bkz: hermes)
  roma (bkz: merkur)
  misir (bkz: thoth)
  yahudi/hristiyan (bkz: enoch)
  sumer (bkz: ningishzida)
  anadolu/turk (bkz: ermis)
 • (bkz: kybalion)
 • mısır'da toth, israil'de hanok, zerdüşlükte huşeng, hristiyanlıkta enoch, islam'da hızır/ilyas, grek mitolojisinde hermes, roma'da merkür olarak anılır.

  merkür nasıl güneşe en yakın gezegense, hermes de tüm yaratılmışlar içinde tanrı'ya en yakın olandır.