şükela:  tümü | bugün
 • hermetizm hz idris* 'in tufan öncesi çağlarda insanoğluna verdiği öğretilerdi. hz. idris, birçok ırk ve kavimin soy kaynağı olan ademoğulları soyundandı. tufan'dan sonra onun öğretisinin fragmanları dünyanın her yanına dağılmıştı. bu tema sadece sami dinlerin kutsal kitap ve efsanelerinde işlenmiş değil, bütün eski uygarlıkların yazma ve mitoslarında bulunmaktadır.
 • mısır öğretilerine dayanan, daha sonraları yeni platoncuları ve rönesans dönemi bilgelerini etkilemiş olan, tüm gizem olgularını zaman ve mekan sınırlamasını kabul etmeyerek ele alan yaşam tarzı ve felsefedir.
 • hermesçilik veya hermetizm antik çağlardan günümüze kadar hakikatin bilgisini koruyabilmiş ezoterik bir öğretidir.
  üç kere yüce hermes'e atfedilen (mısırda thoth,islamda idris) kybalion'un 20. yy yorumu olan üç inisiyenin yazdığı kybalion şöyle der: "bilgeliğin dudakları anlamayan kulaklara kapalıdır"
  bütün içrek öğretilerde öğretildiği gibi "hakikatin bilgisi" duyuüstü kavrayış gerektirir.sezgisel bilgidir.ancak üçüncü gözle veya gönül gözüyle (ikisi farklı şeylerdir) anlaşılabilir.
 • batılı ve batılı kaynakları referans almış kaynaklarda bilinen bütün ezoterik öğretilerin genel anlamda ana kaynağını oluşturduğu söylenir. doğrudur, ama (söylenmeyen) hermetik öğreti de kaynağını şamanizmden alır. hermetik öğretideki bütün aşamalar genel bir ifadeyle şaman adaylarının şaman olma sürecindeki sınavlarla(örneğin sembolik ölüm ve diriliş gibi) aynıdır. bunun sebebi ise son buzul çağında asyadan avrupa ve mezopotamyaya doğru yapılan göçler ve bu şekilde taşınılan bilgidir.
 • ezoterizm ve okültizm temelleri üzerinde yükselen antik öğreti. mr crowley'nin egosantrik davranışlarının mütesebbipi. scientology'nin tutunamayan müritlerine yozlaştırarak sunduğu büyük dilimli ama lezzetsiz pasta.
 • konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir yazı:

  http://www.anadoluaydinlanma.org/…myazi.asp?yazi=17
 • hermetizm ve hermetisizm arasında tarihi bir fark bulunmakta. anlatır mıyım? anlatmam.
 • (bkz: sad/@andrew)