şükela:  tümü | bugün
 • yunanca ocak demektir, yunan mitolojisi'nde evi ve aile ocağını temsil eden tanrıçadır kendisi.. sembolü de hiç sönmeyen bir ateştir (daha sonraları sadece aileyi değil site'yi de temsil etmeye başladı)
 • hestia, zeus'un kızkardeşidir.... bakire bir tanrıcadır...uzun sure korumu$tur namusunu:)ayni zamanda evlerin düzeninden sorumlu olan tanrıcadır... yeni bir çocuk dogduğunda aileye kabul edilmeden önce onu kutsayandırda... her $ehrin hestia'ya kutsanmı$ herkese acik bir yeri vardır... burda devamlı ate$ yakılır ve asla söndürülmez...sondurmeye te$ebbus eden top
  edilir...
 • mitolojide hestia aile ocağını temsil eden bir tanrıçadır. hestia, kronos ve rhea'nın kızı, zeus'un da kızkardeşidir. ilk doğan tanrıça olduğundan tanrılar katında büyük saygı görür baş tanrı zeus bile ona saygı gösterir, onu çok severdi.hestia, sadece tanrılar tarafından değil insanlar tarafından da çok sevilir ve sayılırdı. fakat bu sevgi ve saygı onu hiç bir zaman şımartmadı. o, her zaman alçakgönüllü ve iyi niyetli davranırdı.tanrıları öfkelendiren olaylar karşısında sakinliğini korurdu.
  bu çok sevilen tanrıçanın talibi de çoktu. poseidon ve apollon ona aşıktı. bir çok defa kendisiyle evlenmeyi istediklerini dile getirmelerine rağmen, hestia her ikisini de red etti. evlenmeyi düşünmüyor, istemiyordu.ancak poseidon ve apollon pes etmediler.bir gün hestia'nın peşine düştüler ve onu sıkıştırdılar. hestia zorlukla onların ellerinden kurtulup zeus'a sığındı ve kendisini korumasını istedi. ve zeus bu çok sevdiği tanrıçayı himayesine alarak sonsuza dek bekar kalma arzusuna saygı göstereceğine dair ona söz verdi ve onu herzaman korudu.
 • romalıların vesta olarak isimlendirdikleri, ölünceye dek bakire kalmaya yemin eden ve yeminlerine bağlı kalmadıkları takdirde diri diri gömülerek cezalandırılan vesta rahibelerinin ibadet ettikleri tanrıça.
 • (bkz: vesta)
 • 12 büyük olymposlu'dan biridir. athena ve artemis gibi bir erden tanrıçadır. evin, yuvanın koruyucusudur, bu nedenle ocak tanrıçası diye bilinir. bütün yemekler ona bir sunu'yla başlar, bir sunu'yla biterdi. her şehirde kutsal bir ocak bulunur, bu ocakta yakılan ateş hiç söndürülmezdi. yeni bir şehir kurulacağı zaman, başka bir şehrin ocağından ateş getirilerek yeni şehirdeki ocak törenle yakılırdı.
 • kronos ve rhei'nın kızı.ocağı simgeleyen ateş tanrıçası.soyut bir kavram olan kutsal ateşi simgeler.poseidon ve apollon ona talip olduğu halde hiç evlenmemiştir.her tapınakta ve her evde sunağı vardır.

  roma mitolojisinde,yunandan daha çok önem kazanmıştır.roma'da onun adına tapınak yapılmıştır.buradaki rahibeler vesta rahibeleri denmiştir.bu rahibelerde hestia/vesta gibi bakiredir.
 • (bkz: prytaneion)
 • dc comics evreninde themyscira prensesi diana'ya, yani wonder woman'a "ateş ile birlik olma" yeteneğini veren tanrıça.