şükela:  tümü | bugün soru sor
 • john dewey'nin öğrencisi, eğitim reformcusu ve program geliştirme uzmanı.
 • hilda taba 6 aralık 1902'de estonya'da dünyaya geldi. mimar, müfredat teoristi ve öğretmen eğitmenidir.

  ingilizce ve felsefe alanında lisans derecesini tamamladıktan sonra amerika'da bryn mawr üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı

  ve ardından columbia universitesi öğretmen okulunda çalışmalarını sürdürdü. lisans eğitimini tamamladığı estonya'daki tartu üniversitesi'ne iş başvurusu yaptı ancak

  kadın olduğu için başvurusu geri çevrildi. bunun üzerine new york'ta yeni açılan ve ilerici müfredat uygulayarak eğitimde yenilik arayışı içinde olan dalton school'da

  müfredat yöneticisi olarak işe başladı.

  taba doktora tezinde demokrasi için eğitim fikrini savunmuştur. çocukların demokratik ilişkiler geliştirerek öğrendikleri arasında bağlantı kurma becerisini edinebileceklerini

  ileri sürmüştür. taba'ya göre eğitim dinamik, birbirine bağlı farklı konuların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir yapıya kavuşmalıdır. öğretmenler bu dinamik müfredatı değerlendirme

  ve öğrenciye sunmakla görevlidirler. öğrenciler bilgiyi edilgen olarak almak ve tekrarlamak yerine düşünmeyi öğrenmelidirler.

  taba öğretmenlerin verimli olabilmeleri için bilginin üç seviyesi hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtmektedir. bu seviyeler olgular, ilkeler ve temel düşünceler, kavramlar

  olarak sıralanır. öğrenciler yoğun şekilde kendilerine öğretilmeye çalışan olguları daha önce deneyimledikleri herhangi bir bilgiyle ilişkilendirmeden ezberleyerek öğrenirler

  ve iki yıl içinde unuturlar. olguların öğrencilere öğretilirken akılda kalıcı olmaları için öğrencilerin ilişkilendirme yapabileceği bir ders müfredatı takip edilmelidir.

  öğretilecek olan ilkeler ve temel düşünceler öğrencilerin yaşlarına ve bilimsel verilere uygun şekilde belirlenmelidir. bilginin son seviyesi olan kavram öğrencinin hakim olduğu tüm

  alanları kullanarak sonuçları çıkarım yoluyla belirlemesini içeren bir seviyedir.

  1967 yılında, 65 yaşındayken ve birçok eğitimciye ilham kaynağı olduğu bir dönemde hayatını kaybeden hilda taba'nın çalışmalarını öğrencileri devam ettirmiş ve taba yaklaşımı adında

  dört aşamadan oluşan bir eğitim yaklaşımını taba'nın düşüncelerine dayanarak meydana getirmişlerdir. bu yaklaşım kavram geliştirme, verinin yorumlanması, genellemelerin uygulanması ve

  duygu, davranış, değer yorumlanması aşamalarından oluşmaktadır. taba'nın yaklaşımı öğretmeni ders veren görevli olmak yerine aracı olmaya teşvik etmektedir. öğrenci görüşlerini ve düşüncelerini

  rahatça dile getirebilmeli, görüşlerini arkadaşlarının görüşleriyle kıyaslayabilmelidir. öğretmen öğrencinin görüşlerini yargılamak yerine bu görüşleri dile getirmesi için öğrenciyi teşvik etmelidir.

  öğretmen öğrencinin ynaıtlarını dinlerken doğru, yanlış gibi değerlendirmelerden kaçınmalı hatta öğrenciye bakarak gülümsemek gibi sözel olmayan iletişim şekillerinden de uzak durmalı bu

  şekilde yargılamadan ve tarafsız olarak öğrencilerin kendi aralarında tartışmalarını sağlamalıdır.