şükela:  tümü | bugün
 • himaye koruma, etfal tıfıl'ın çoğulu, tıfıl arapça çocuk demek. ankara'daki çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğünün alınlığında da aynen böyle yazar.
 • 1917'de kurulan cocuk esirgeme kurumu'nun eski adi
 • atatürk tarafından kurdurulmuştur.
 • 1908 yılında kurulmuş ve ancak 1980 yılında resmi bir kimlik kazanarak çocuk esirgeme kurumu halini almış dernek.

  ayrıca atatürk tarafından filan kurdurulmamış olup, zaten halihazırda bu mümkün de değildir. bunu anlamak için tarihlere bakmak kafi. kaldı ki, kurucularının kimler olduğu ve sonradan verilen destek de belgelerde mevcuttur. ancak 1937 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsünde görülmüştür. (tam 30 yıl sonra yani)

  darüleytamların şehit çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması üzerine önce kırklareli'nde kurulmuş yaklaşık on yıl sonra 1917 yılında ulusal nitelik kazanmıştır.

  şimdilerde 23 nisan çocuk bayramı adını alan ve şenlikler, kutlamalar arasında sürüp giden gün, esasen bu derneğin şehit çocukları ile yoksul çocukların en azından bir gün hatırlanması gayesini güderek bu günü düzenlemeleri ile başlamıştır. cemiyet tarafından asıl amacına uygun olarak düzenlenen bu gün, yıllar sonra (gelenek haline gelmiş olan) bu günün resmi bayram ilan edilip, dünya çocuklarına armağan edilmesi ile bugünkü şenlikli halini alır.

  yani yardıma, desteğe muhtaç çocukların anıldığı ve gayesi bu yardımın sağlanması olan bir günken, parası yetmeyenlerin kostüm alamadığı ve katılamadığı bir törenler ve eğlenceler yumağı olur.
 • 1921 yılında mustafa kemal'in himayesinde ankara'da kurulan cemiyettir. 1917 yılında istanbul'da kurulan, aynı adı taşıyan cemiyet de mevcuttur.

  istanbul himaye-i etfal cemiyeti çalışmalarını yürütürken, derneğin kurucularından bir kısmı milli mücadele’ye katılmak üzere ankara’ya gidince tbmm hükümetinin kurulduğu ve yeni devletin inşa edildiği dönemde ankara’da yeni bir himaye-i etfal cemiyeti kurulmuştur. kurtuluş savaşı boyunca “istanbul himaye-i etfal cemiyeti” ve “ankara himaye-i etfal cemiyeti” olmak üzere iki yarı dernek varlığını sürdürmüştür. son kurulunu 1923 yılında yapan istanbul himaye-i etfal cemiyeti, tekrar genel kurul yapmayarak kurtuluş savaşı sonuçlandıktan sonra tarihe karışmıştır.

  23 nisan 1924 tarihinde himaye-i etfal cemiyetini latife hanım temsil etmiştir. şehit çocuklarına destek vermek amacıyla rozet satılıyordu ve gazeteler teşvik edici yayınlar yapıyorlardı.

  23 nisan 1926'da milliyet gazetesinin manşetiyle bağış patlaması olur. ankara'nın esnafı 23 nisanda topladıkları geliri himaye-i etfal cemiyetine vermişlerdir.

  1927'de mustafa kemal paşa otomobillerinden birini, törenlerde çocuklara tahsis etmiş, cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk bayramı için görev yapmasını sağlamıştır.

  1929'da bayram 7 güne çıkarıldı. çocuk haftası ilan edildi. etkinlikler çok büyümüş himaye-i etfal cemiyeti artık bu organizasyonu tek başına yapamıyordu. dönemin en büyük sivil toplum kuruluşu olan türk ocakları görevi devraldı. bugünkü koltuk geleneğinin oluşması o günkü türk ocaklarının yönetiminin 23 nisanda çocuklara bırakılmasından gelir.

  himaye-i etfal 7 sene içerisinde 300 binden fazla şehit çocuğuna ulaşmıştır. ayrıca 1929 itibariyle 300 binden fazla yetime düzenli olarak yardım etmiştir.

  şehit çocuklarına yardım etmek amacıyla kurulan bu cemiyet 1935 yılında çocuk esirgeme kurumu'na dönüşmüştür.
 • 1917'de şehit çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak için istanbul'da, 1921'de de ankara'da, himaye-i etfal cemiyeti olarak kurulmuştur .

  not:ankara'da olanı atatürk himayesinde kurulmuştur. 23 nisan 1924 törenlerinde bu cemiyeti eşi latife hanım temsil etmiştir.
 • 30 haziran 1921 - mustafa kemal'in
  öncülüğünde çocuk esirgeme kurumu kuruldu
  milli mücadele'nin en zor günlerinde, 30 haziran
  1921'de ankara'da, hâkimiyet-i milliye
  matbaası'nın küçük bir odasında himaye-i etfal
  cemiyeti kuruldu.

  kurucularının büyük çoğunluğu fevzi paşa, dr.
  adnan bey, dr. fuat bey, ibrahim süreyya bey,
  mustafa necati bey, yunus nadi bey gibi
  atatürk'ün yanındaki yakınındaki milletvekilleriydi. cemiyetin kuruluş amacı, önce şehit çocuklarının, sonra kimsesiz ve muhtaç çocukların, sonra da tüm ülke çocuklarının korunmasıydı.