şükela:  tümü | bugün
 • hınçak, çan sesi anlamına gelen cemiyet 1887’de ermeniler tarafından isviçre’de kurulmuş, merkezi sonradan londra’ya taşınmıştır. istanbul’da da şubesi olan cemiyetin amacı; doğu anadolu’yu ele geçirerek, burasını rus ve iran ermeni bölgeleriyle de birleştirip, bağımsız bir ermeni devleti kurmaktır.
 • ermeni lobisi tarafından büyük ermenistan hayalini gerçekleştirmek amacıyla 1887'de cenevre'de kurulmuş örgüt. her türlü terör eylemine girme eğilimindeydi. hem milliyetçi hem de komunistti.
 • kendilerini desteklemeyen ermenileri soyan ve öldüren cemiyet. türkler dışında bir çok ermeniye de suikast düzenlemişlerdir.
 • "dikkati çekenler arasında elbette ihtilalci hınçak partisi önde gelir. bu parti 1887 yılında cenevre’de kuruldu. paris’te okuyan, marksist ve hali vakti yerinde öğrencilerin kurduğu bir partidir. portakalyan’ın armenia gazetesinin okurları çevresinden bir grup, partiyi kurmuşlardır. kurucularının hiçbiri osmanlı teb’ası değildir ve türkiye’yi hiç görmemişlerdir. buna rağmen, görmeden düşman olmuşlardır. yayınladıkları parti programının hedefleri dehşet vericidir. buna göre:

  “ 1. bugünkü düzen bir ihtilalle ortadan kaldırılmalı, onun yerine ekonomik gerçeklere ve sosyal adalete dayanan yeni bir cemiyet oluşturulmalıdır.

  “ 2. partinin ilk ve yakın hedefi türkiye ermenistanı’nın politik ve milli bağımsızlığını sağlamaktır.

  “ 4. türkiye’de ihtilal yoluyla gerçekleştirilecek olan hedeflere varılmak için kullanılacak metod, propaganda, tahrik, tedhiş, teşkilatlanma ile köylü ve işçi hareketidir.

  “ 6. parti’de bir merkez komitesi kurulacaktır. işçilerden ve köylülerden oluşacak iki geniş ihtilal grubu kurulacaktır. bunlardan ayrı olarak gerilla çeteleri teşkil edilecektir.

  “7. ihtilali gerçekleştirmek için en müsait zaman türkiye’nin harbe girdiği dönem olacaktır.

  “8. süryaniler, kürtler, türklere karşı mücadelede kazanılmalıdırlar.

  “9. türkiye ermenistan’ının bağımsızlığı elde edildikten sonra ihtilal, rusya ve iran ermenistan’ına teşmil edilecek ve federatif bir ermenistan kurulacaktır. "
  ___
  orhan çekiç'in ermeni sorunu adlı makalesinden alıntıdır
  başı ve devamı için (bkz: ermeni sorunu/#18433839)
 • hınçak cemiyeti; 1877 yılında isviçre’de kafkasyalı nazarbek ve karısı tarafından bir komite olarak kurulmuştur ideolojik olarak sosyalist ve merkeziyetçi bir yapıdadır.

  hınçakın amacı; önceleri van, bitlis, erzurum, elazığ, diyarbakır, sivas ve trabzon vilayetlerinde muhtar bir idare kurmak iken, daha sonra bu merkezi revan olacak şekilde büyük bir ermenistan devleti kurmak ve sözü edilen şehirleri de bu devletin sınırları içine katmak olarak değişmiştir.

  izmir, istanbul ve halep gibi şehirlerde şubeler açan cemiyet, ilk etapta, amacına ulaşabilmek için, ermenilerin teşkilatlanmalarını ve silahlı çeteleri vasıtasıyla ihtilaller yapmaları gerektiğini lüzumlu görmüştür. bu maksatla, ermeni halkını harekete geçirmeye çalışmış ve 1913 yılında köstence de gerçekleştirdiği kongresinde; türkiye ermenilerinin, kendi istek ve amaçlarını gerçekleştirmek için yasal yollara uymak zorunda olmadıklarını beyan etmiştir.

  daha sonra, diğer azınlık unsurlarda görüldüğü gibi, silahlı çeteler oluşturarak türk halkına karşı saldırıya geçmiştir. bu çerçevede, türklere karşı yukarıda sözünü ettiğimiz insanlık dışı katliam hareketlerini ve benzerlerini gerçekleştirmiştir.

  http://w3.gazi.edu.tr/…b/cdonmez/html/makale_9.html
 • osmanlı ve iran'ın ilk sosyalist partisidir.
 • ilk ulusolcu partiydi. zengin ermenileri bile haraca kesen orgut, amerika'da bile teror faaliyetlerine devam etmisti vakti zamaninda.