• ihsan oktay anar'in galiz kahraman'ın 47. sayfasında şöyle zikredilir: ''... herhalde 'derin' kelimesinin karşıtının 'zirve' değil 'satıh' olduğunu düşünüyordu. belki de iyi ve kötü edebiyat arasındaki fark, olimpos'un zirvesindeki on iki neşeli ilah ve ilahenin kusursuz güzellikteki heykelleri ile, kudüs'ün hinnom vadisinin derinindeki zavallı ve me'yus cesetler arasındaki farktı...''