şükela:  tümü | bugün
 • yüksek kolestrol.
 • kalıtsal da olabilir.
 • aterosklerozis için en önemli risk faktörü ldl/hdl oranıdır.ldl yüksekken hdl düşüktür.

  statinler:

  plazma kolesterolünü düşürme açısından oldukça etkilidirler.

  statinler, hmg-koa redüktaz aktivitesini inhibe ederler ve ldl reseptör aktivitesinde up-regülasyon yaparlar.

  klofibrate, gemfibrozil ve nikotinik asit, karaciğerden vldl çıkışını azaltarak daha çok plazma triaçilgliserolünü düşürürüler (kolesterol düşürücü etkileri de vardır).

  yeni bir ilaç olan ezetimib, kolesterolün intestinal sistemden emilimini engelleyerek kan kolesterolünü düşürür.
 • hipo-abetalipoproteinemiler:
  apo b’nin lipidle yüklenmesini önleyen triaçilgliserol aktarma proteindeki (mtp) eksiklik nedeni ile hiç şilomikron, vldl veya ldl oluşmaz.

  barsaklar ve karaciğerde açilgliseroller birikir.

  barsaklarda malabsorbsiyon vardır. yüksek dozda yağda çözünen vitaminler, özellikle e vitamini verilerek önlenebilen erken ölüm görülür.

  ailesel alfa-lipoprotein eksikliği tangier hastalığı, balık gözü hastalığı, apo-a-1 eksikliği:

  tümünde hdl düşük veya hemen hemen yoktur.

  şilomikron veya vldl oluşumunda azalma yoktur.

  lipoprotein lipazı etkinleştiren apo c-ıı yokluğuna bağlı hipertriaçilgliserolemiye eğilim vardır.
 • ailesel tip ııı hiperlipoproteinemi (geniş beta hastalığı, artık uzaklaştırma hastalığı, ailesel disbetalipoproteinemi):

  apo e’deki anormalliğe bağlı olarak karaciğerin artık klirensinde eksiklik.

  şilomikronlarda ve vldl artıklarında artış, elekroforezde geniş bir b-bantı olarak görülür (b-vldl).

  hiperkolesterolemi, ksantoma ve periferik ve koroner arterlerde ateroskleroza neden olur.

  yani tip 3'ü sadece bir şeyle sorabilirler.o da geniş beta bandıdır.

  ailesel hipertriaçilgliserolemi (tip 4):

  vldl’nin aşırı üretilmesi sıklıkla glukoz intoleransı ve hiperinsülinemiye eşlik eder.

  kolesterol düzeyi, vldl derişimine paralel olarak artar.

  ldl ve hdl normalden az olma eğilimindedir.

  bu kalıp tipine sıklıkla, koroner kalp hastalığı, tip ıı insüline bağımlı diabetes mellitus, şişmanlık, alkolizm eşlik eder.

  ailesel tip 5 hiperlipoproteinemi:

  şilomikronlar ve vldl’de artmıştır.

  nedeni bilinmemekte, ancak lpl veya apo c-ıı’nin kusuru olması olasıdır.

  ldl ve hdl düşük ancak hipertriaçilgliserolemi ve hiperkolesterolemi bulunur.

  bazı olgularda koroner kalp hastalığı riski artmıştır.
 • dünya sağlık örgütü hiperkolesterolemiyi tedavi etmek ve kan şekerini azaltmak için plantago'nun müshil ajan olarak kullanılmasını onaylamıştır.( sinir otu, damar otu .)
  http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/29518
 • pcsk9 inhibitörü olan monoklonal antikorlar:

  1- evolocumab

  2- alirocumab'durlar. ve bu ilaçlar ailesel hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılırlar.

  ayrıca yine ailesel hiperkolesterolemi tedavisinde mipomersen, lomitapid, statinler ve ezetimib kullanılabilir. ama kolestiramin gibi safra asidini bağlayan reçineler kullanılmaz.