şükela:  tümü | bugün
  • depolarizasyonun zıttıdır. -70 mv olan aksonun depolarizasyon sırasında +40 mv'a döndükten sonra eksiye doğru düşmesi sonucu normalde bulunduğu -70'i geçerek -80'e doğru bir seyir halinde olur. yani akson içerisinin depolarizasyon sonrası negatif yükünün normalden daha da artması.
  • genellikle sinir hücresi için kullanılan bir terimdir.
    voltaj kapılı potasyum kanallarının repolarizasyondan sonra da açık kalması sonucu, potasyumun sinir hücresinin dışına sızmaya devam etmesi ve istirahat potansiyelinden* daha negatif bir değere ulaşılması olarak açıklanabilir.

    sinir hücresinde istirahat potansiyeli, uyartılara* hazır bekleme konumudur. eşik değeri* geçen uyartı geldikten sonra sıradaki sinir hücresine iletilebilecek bir peak oluşur ve uyartı domino etkisiyle diğer sinir hücrelerine iletilir. sinir hücresinde peak oluştuktan sonra, başka uyartıları alabilmek istirahat potansiyeline ("denge durumu" da diyebiliriz) dönüş elzemdir. hiperpolarizasyonu, denge durumuna dönmeden önce, ilgili hücredeki aksiyon potansiyelinin negatife doğru yaptığı geçici yaylanma olarak da düşünebiliriz. dediğimi, aşağıdaki şekilden de anlayabilirsiniz.

    http://www.ric.edu/…ion_potential/polarizations.jpg

    (bkz: sinirbilim)