• yunanlı sofist ve filozof. açıları üç eş bölüme ayırmakta yararlandığı sanılan kuvadratriks eğrisini bularak matematiğe önemli bir katkıda bulunmuştur. çok yönlü edebi kişiliğiyle tanınan hippias şiir yanında gramer, tarih, politika, matematik ve astronomi dersleri verdi. eleştiri ve tragedyalarının yanında teknik konularda düzyazı denemeler de yazdı. homeros üzerine yetkin bir yapıtından başka eski yunan ve yabancı edebiyat metinlerinden derlemeleri olduğu bilinirse de günümüze yazılarından ancak bazı parçalar ulaşabilmiştir. platon protagoras diyalogunda ondan söz etmiş, hippias mezion (büyük hippias) ve hippias elatton (küçük hippias) diyaloglarına da onun adını vermiştir.
 • erken dönem sofistlerinden hippias "doğada benzer benzerin akrabasıdır. ama insanların tyrannos'u olan yasa, doğayı bile zoru altında tutmak ister." diyerek insanlar arasında doğal bir akrabalık olduğunu ancak yasalar ve adetlerin buna köstek olduğunu ifade eder. böylece daha sonraki aşamada geç dönem sofistlerinin de özellikle üzerinde duracakları doğa-yasa (physis-nomos) ayrımını ortaya atmış olur.

  platon diyalogları için:
  (bkz: büyük hippias)
  (bkz: küçük hippias)
 • genç sofist lerden biri olan hippias (protagoras’tan çok gençtir ve bu nedenle 460 yılından sonra doğmuş olması gerekir) elçi olarak diğer grek devletlerinde, özellikle de sparta’da bulunmuşur.
  bu görevinden ve başka vesilelerden dolayı yaptığı konuşmalar hayranlık uyandırmıştır.
  bu yüzden yalnız olympia’da değil, sicilya’nın en ücra kentlerinde bile yüksek ücretler almıştır.

  sofistler arasında hippias matematik bilimini de öğretim programına alan tipik bir ansiklopedicidir.
  matematiğin, yeri dokunulmaz pedagojik değerini önceden fark ettiği anlaşılmaktadır.
  o'nun derlemecilere özgü çalışma tarzına fr. 6 karakteristik bir örnek oluşturur.

  ayrıca kendisi pratik-teknik anlamda evrensel bir sanatçı olarak göze çarpar; belleğinin güçlü olduğu da söylenir.
  o “tam anlamıyla bir uomo universale”dir.

  kendine özgü düşünceleri olmayan, ama her havadan çalan sıradan sofistlerin tipik bir örneğidir.
  “troya diyaloğu” adlı eseri prodikos’un meseliyle ahlaksal-pedagojik yönseme bakımından ortak özellikler gösterir.
  ancak öte yandan matematikle ilgili sorunlara da ciddi şekilde eğilmiştir.

  platon’un sofistlerinde (protagoras diyaloğunda) hippias zaman zaman küçük bir rol oynamaktadır.

  protagoras’ran sonra bilge hippias şöyle dedi:
  “burada bulunan sizler, sanırım hepimiz —geleneğe göre değil, yaratılıştan-— birbirimizin yakınıyız ve soydaşız, aynı ülkenin yurttaşlarıyız.
  zira benzer, yaratılıştan benzerin yakınıdır; ama insanların despotu olan gelenek doğaya aykırı pek çok şeyi zorla yaptırır.’

  felsefe kulübünden alıntıdır.
 • yunan dünyasının neredeyse tamamını dolaşmış interrailci bir abimizmiş. fenomenal gerçeklik gerçeğin kendisidir demiştir. evrensel ahlak savunuculuğu yapmış ve bunun ilahi kökenli olduğunu savunmuştur.
 • (bkz: sofistler)
hesabın var mı? giriş yap