şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: human leukocyte antigen)
  mhc genleri tarafından kodlanan heterodimerik glikoproteinler
 • mhc sınıf 1 tarafından eksprese edilenler hla-a,hla-b,hla-c ve mhc sınıf 2 tarafından eksprese edilenler hla-dr,hla-dq ve hla-dp olarak adlandırılırlar
 • high level architecture amerika savunma bakanlığı tarafından başlatatılan bir çalışma sonunda ieee standardı haline gelmiş dağıtık modelleme ve simülasyon mimarisi
 • high level architecture biribirinden farklı simülasyon uygulamalarının aynı ortamdaymış gibi çalışabilmesini, ortak bir senaryo içerisinde talim yapabilmesini sağlayan tam anlamıyla modellenmesi oldukça karışık olan altyapı.

  (bkz: federation)
  (bkz: fom)
  (bkz: rti)
 • dağıtık simülasyon alanında artık bir standart olmuş mimari, rti ve object model template'i en önemli bileşenleri olmakla beraber bu mimarinin 10 adet dizayn kuralı da mevcuttur.
 • high class abilities (bkz: dnd) (bkz: frp)
 • (bkz: hla b51)
  (bkz: hla a3)
  (bkz: hla b27)
  (bkz: hla dr4)
 • the art of assembly language adli kitabin yazari randall hyde tarafindan gelistirilmistir. uzerinde calismadim fakat c syntax'i icinde bloklar yaratip icinde assembly gomuldugunu gorunce, aklima inline assembly kullanmak geldi, sogudum bir anda, fakat bir yandan faydali gorunuyor;

  program helloworld;
  #include( "stdlib.hhf" );

  begin helloworld;
  stdout.put( "hello, world of assembly language", nl );
  end helloworld;

  http://net.pku.edu.cn/…003/page_hla/0_hla_dnld.html

  edit: yok bunu kullanmak yerine c inline assembly yapmak daha faydali
 • human leukocyte antigens (hla) : insan lökosit antijenleri
  major histocompatibility complex (mhc) : majör histokompatibilite kompleksi

  şu anda dolu tipleme laboratuvarı'nda çalışıyorum. ve iki konu üzerine yoğunlaştık. birincisi organ nakli diğeri otoimmunolojik hastalıklar.

  öncelikle insanda mhc, hla adını alır. dört ana gruba ayrılan bu bölgede mhc sınıf ı (hla-a, -b, -c, -e, -f, -g), mhc sınıf ıı (hla-dr, -dp, -dq, do, -dn), mhc sınıf ııı (c2, c4a, c4b, pf, tnf-?, -ß) ve mhc sınıf ıv (sk12w, hsp70, aıf-ı, ıc7, b144, ltb, tnf, lta, ıkbl, batı, mıca, mıcb) antijenleri yer almaktadır.
  hla moleküllerinin temel görevi antijeni t lenfositlerine sunmak ve spesifik immün cevabı başlatmaktır. hla 2.sınıf cd 4( t helper ), hla 1.sınıf ise cd8( t sitotiksik) hücreleri ile alakalıdır.
  aynı tür içinde bireysel farklılık gösteren bir allo antijendir. ileri aşamalarda bütün hücrelerde olduğu öğrenilmiş olup doku nakillerinde kritik bir role sahiptir.
  günümüzde insan mhc gen bölgesi tamamen dizilenmiş olup 3.673.800 nükleotit, 224 gen ve 10.533 farklı allel içermektedir. mhc, kodlanan proteinlerin özelliklerine göre sınıf (class) ı, ıı, ııı, ıv olarak alt bölgelere ayrılır.
  hla polimorfizmi : polimorfizm, bir genin birden fazla çeşidi (allel) olması halidir. polimorfizmler kısaca organizmada patoloji yaratmayan mutasyonlar olarak da tanımlanabilir. hla lokusu bilinen en polimorfik gen bölgesidir. bu özellik immün sistemde kritik rolü olan hla nın herhangi bir mutasyonda kendini koruyabilmesini amaçlar.
  evrim boyunca mhc sisteminde görülen polimorfizmin temel avantajı savunma sistemindeki bu adaptasyondur.
  mhc bölgesindeki zengin polimorfizim, türlerin farklı mikroorganizmalara karşı maksimum koruma yanıtı oluşturmasını sağlamaktadır. beraberinde sunduğu dezavantaj ise transplantasyon hastalarına verici bulmakta ortaya çıkardığı güçlüktür.
  hla hakkında bilgi arttıkça hastalıklarla olan ilişkisi de açıklanmaya başlamıştır(viral, otoimmün, alerjik hastalıklar). hla tamamen bir hastalıkla bağlantılı olmasa da birkaç hastalık hakkında bazı kritik bilgiler verebiliyor. mesela hla-b27 ankilozan spondlit gibi.
  hla tiplendirmesinin en sık kullanıldığı alan, kan grupları tayiniyle birlikte organ ve doku nakilleridir. nakillerde en çok hla-a, -b, -dr gruplarının alıcı ve verici arasındaki uyumuna bakılır. örneğin; böbrek nakillerinde graft sağkalımında hla-dr uyumunun hla-b ve -a uyumundan daha belirleyici olduğu, pankreas nakillerinde de hla-dr uyumunun ön planda olduğu görülür.
  babalık tayininde kan gruplarının tayini ile birlikte kullanılmaktadır. burada özellikle araştırılan hla-dq bölgesidir.
  sonuç olarak polimorfik mhc genleri tarafından kodlanan hla antijenleri immün sistemin en önemli elemanlarından birisidir. yüksek polimorfizm özeliğine ek olarak mhc genlerinin kodominant kalıtım göstermesi ve bu genlerdeki mutasyonların devam ediyor olması toplumdaki bireyler arasında immünolojik olarak yüksek düzeyde çeşitlilik oluşmasına neden olmaktadır. bunun dünya üzerindeki yaşamın kesintisiz olarak devam etmesini sağlamasında katkısı yanında evrimsel olarak önemini de vurgulamaktadır. ancak hla allellerinde bu kadar çok çeşitlilik olması, başta otoimmün ve enfeksiyoz hastalıklara yatkınlık ya da direnç oluşturmada ve doku transplantasyonlarının başarısını engellemede en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir17. bu yüzden; hla gen bölgelerinin, hla moleküllerin yapısının ve işlevinin daha iyi bilinmesi; hastalığa yatkınlık, direnç oluşturma, transplantasyon ve tıp dünyasındaki çalışmalara ışık tutacaktır.
  kaynak: yalçın b. major doku uygunluk kompleksi (mhc) molekülleri: genel özellikleri ve hastalıklarla ilişkisi. türkderm 2013;47(özel sayı 1): 12-7.