şükela:  tümü | bugün
 • türk edebiyatı divan şiiri geleneğinin ilk temsilcidir. 13. yy'da yaşamıştır. horasanlıdır. daha sonra anadolu'ya göç etmiş ve burada yaşamıştır. anadolu selçuklu ııı. alaaddin keykubad'ın isteğiyle 20.000 beyitlik bir selçuklu şehnamesi yazmıştır ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır.

  günümüzde bilinen 9 gazeli ve 1 kasidesi vardır.
 • din dışı divan edebiyatının kurucusu ve ilk temsilcisi kabul edilir.
  selçuklu şehnamesi (selçukname) adli 20.000 beyitlik farsça mesnevisi vardır.
  ilk defa fuat köprülü tarafından tanıtılmıştır.
 • bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
  şâd olsun gönlü ânın gönlümü şâd eyledi
 • "yok mı" nakaratlı gazeli:

  aceb bu derdümün dermânı yok mı
  ya bu sabr itmegün oranı yok mı
  yanaram mûmlayın başdan ayağa
  nedür bu yanmağun pâyânı yok mı
  güler düşmen benüm ağladığıma

  aceb şol kâfirün îmânı yok mı
  delübdür ciğerümi gamzen okı
  ara yürekde gör peykânı yok mı
  gözi hançerlerin boynuma çaldı

  aceb ol zâlimün im ânı yok mı
  su gibi kanumı toprağa kardun
  ne sanursın garîbün kanı yok mı
  cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
  kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı
  begüm dehhânî ye ölmezdin öndin
  tapuna irmeğe imkânı yok mı