• (bkz: roger garaudy)
  • yahudi soykırımı hakkında iki ihtimalin ikisinde de zarar görmemeleri gereken insan topluluğu. ilk ihtimal, yahudi soykırımının gerçekten olduğu ve yaşandığıdır. dolayısıyla yahudi soykırımı tarihsel bir gerçektir, belgelerle sabittir vesaire. eğer tarihsel bir gerçek hakkında "bu olmamıştır aslında, yanlış biliyorsunuz siz" diyen herkese toplum sözlü zulüm uygulayacaksa, ben de yarın "aslında 1905'te ruslarla japonlar kol kola şarkı söylediler pirinç yediler votka-sake içtiler" derim, aynı toplumun bana da aynı zulmü uygulaması gerekir.

    yok eğer yahudi soykırımı gerçekten yaşanmayan, fabrikasyon bir şey ise, bunun fabrikasyon olduğunu açıklayan bu kişilerin zaten zulme uğramaması gerekir. belgeleriyle, bilimsel gerçeklere ve verilere dayanarak kanıtlanabiliyorsa bunun fabrikasyon olduğu, zulüm zaten işe yaramayacaktır.
  • yahudi soykırımını inkar etmelerinden dolayı yargılanmaları fikir özgürlüğüyle ters düşer, evet. ama bu yasalar sadece "holokost tartışılamaz, oldu bitti haydi bu kadar" diye konmamıştır. her ne kadar bugüne dek kim inkar etmeye kalktıysa, ya kullandığı kanıtların sahte ortaya olduğu ortaya çıkmış, ya da bir başka biçimde iddiaları bariz bir biçimde çürütüldüyse de, genel olarak holokost inkarının altında yatan temel amaç, yahudilerin böyle vahşice bir soykırıma maruz kalmadıklarını söylemek, hatta bunların bugüne kadar uydurma olduğunu, yahudilerin komplosu olduğu veya sadece yahudilerin bu işten karlı çıkmaları için kullanıldığını söylemek, sonuçta da yahudileri "pis yalancı komplocu, dünyayı yöneten, kendi çıkarları için her türlü şeyi yapabilen" insanlar olarak göstermektir, yani anti-semitizmdir. antisemitizm suçtur. her holokost inkarcısı tamı tamına bu amaçla yola çıkmamış olsa bile, vardığı sonuç budur.
hesabın var mı? giriş yap