şükela:  tümü | bugün
 • http://i.hizliresim.com/yvgpxa.jpg

  orijinal adı l'apothéose d'homère, daha çok bilinen adı the apotheosis of homer ya da homer deification olan, fransız ressam jean auguste dominique ingres'in louvre müzesi'nde bulunan 1827 tarihli eseri. resmin ortasında homeros bir tahtta oturur, etrafında ise tarihten 42 figür ona saygılarını sunar.

  resimdeki figürler şunlardır; http://i.hizliresim.com/yvgjmn.jpg

  1) homeros

  apotheosis, eski yunan'da kişilerin tanrılaştırılmasına, tanrı katına çıkmasına verilen isimdir. homeros resmin tam ortasındadır, sanki bir piramidin tepesinde durur. bu piramidin üst kısımlarında klasik sanatçılar ve kişilikler, alt kısımlarında da resimle daha çağdaş kişiler bulunur. bu resim aynı zamanda batı sanatının, hatta batı kültürünün oluşmasının temel taşlarından sayılan homeros'a bir övgüdür, batının beslendiği kaynağa sunduğu bir saygıdır.

  2 - 3) ilyada ve odysseia

  homeros'un başlıca iki eseri bu resimde kişileştirilmiştir. savaşı anlatan ilyada yanında kılıcıyla, odysseus'un eve varmak için çıktığı deniz yolculuğunu anlatan odysseia ise bir tekne küreğiyle betimlenmiştir.

  4) evren veya nike*

  antik yunan'da ve roma'da zafer'in kişileştirilmiş/tanrılaştırılmış hali. bazı kaynaklarda bu figür evren olarak belirtilmiş, neden bilmiyorum. buradaki figür açık şekilde nike. zaferin simgesi palmiye yaprağı ve kanatlarıyla betimlenmiş. homeros'un başına yüksek statünün simgesi olan defne yapraklarından yapılma çelengi koyuyor, onu yüceltiyor.

  5) aisopos ya da türkçe'de bilinen adıyla ezop; mö 7.-6. yüzyılda yaşamış meşhur fablcı köle.

  6) pindaros; mö 6.-5. yüzyılda yaşamış thebaili şair, elinde liriyle resmedilmiş.

  7) hesiodos; mö 8. yüzyılda yaşamış, işler ve günler ve theogonia'nın yazarı yunan şair.

  8) platon ya da islam dünyası'nda bilinen adıyla eflatun; mö 5.-4. yüzyılda yaşamış, academia'nın kurucusu meşhur filozof, hocası sokrates'le konuşuyor.

  9) sokrates; mö 5. yüzyılda yaşamış büyük filozof, batı felsefesi'nin kurucusu.

  10) perikles; mö 5. yüzyılda yaşamış, atina'ya altın çağını yaşatmış devlet adamı.

  11) fidias; mö 5. yüzyılda yaşamış, dünyanın yedi harikasından biri sayılan olympia'daki zeus heykelini yapan heykeltraş, elinde çekiciyle resmedilmiş.

  12) michelangelo; pieta ve davud heykelini ve sistinye şapeli'ndeki son yargı resmini yapan italyan rönesans adamı.

  13) aritoteles ya da türkçe'de bilinen adıyla aristo; mö 4. yüzyılda yaşamış, her türlü bilim dalına bulaşmış, platon'un öğrencisi büyük iskender'in hocası olan yunan filozofu.

  14) samotrakeli aristarkhos; mö 3.-2. yüzyılda yaşamış samothrakili alim, iskenderiye kütüphanesi'nin yöneticisi. ilyada ve odysseia'yı incelemiş, hakkında eleştiriler yazmıştır.

  15) büyük iskender; mö 4. yüzyılda yaşamış makedon kralı, helen kültürünün kurtarıcısı.

  16) christoph willibald gluck; homeros eserlerinden esinlenek çok sayıda opera eseri üreten alman 18. yüzyıl bestecisi.

  17) luiz de camoes; portekizli kaşiflerin yolculuklarını homeros eserlerine benzer şekilde yorumlayan, os lusiadas'ın yaratıcısı, portekizli 16. yüzyıl şairi.

  18) françois de salignac de la mothe-fenelon; odysseus'un oğlu telemakhos'un maceralarının anlatıldığı, aynı zamanda ilk türkçe çeviri roman olan terceme-i telemak'ın orijinali les aventures de télémaque'ın yaratıcısı fransız yazar.

  19) longinus; iyi yazma üzerine bir edebi eleştiri olan on the sublime'ın yazarı, anonim kişilik. 1.-3. yüzyıllar arası yaşadığı düşünülür, kendinden önceki sanatçıların işlerini yorumlamıştır.

  20) nicolas boileau; klasisizm'in öncülerinden sayılan 17. yüzyıl fransız şairi. longinus'un on the sublime'ını fransızca'ya çevirmiştir, bu yüzden resimde de longinus'un yazısına doğru bakar.

  21) moliere; modern komedi tiyatrosunun kurucusu sayılan fransız 17. yüzyıl tiyatro yazarı ve oyuncusu. elinde oyuncu maskesiyle resmedilmiştir.

  22) jean racine; klasik dönemden etkilenmiş, bunlar üzerine eserler üretmiş 17. yüzyıl fransız trajedi yazarı. elinde tuttuğu kağıtta klasik dönemden beslenen üç eseri, phaidra, iphigenie, andromaque yazılıdır.

  23) pierre corneille; 17. yüzyıl fransız trajedi yazarı. o da klasik dönemden beslenmiştir, çok sayıda eser yaratmıştır.

  24) nicolas poussin; 17. yüzyıl fransız ressamı. mitoloji ve dinden beslenen resimler yapmıştır. resimde de homeros'u işaret ederek "ya bizi geç, adam orada" pozu vermektedir.

  25) william shakespeare; ingiltere'nin en büyük oyun yazarı. bir ton oyun yazmış, batı edebiyatını hayvani şekilde etkilemiş, gerçek olmadığı ya da düzenbaz olduğu hakkında teoriler üretilmiş yaratıcı kişilik.

  26) torquato tasso; kurtarılmış kudüs şiirini yazan, papa tarafından şairlerin kralı ilan edilmeden çok kısa süre önce hayatını kaybeden 16. yüzyıl italyan şairi.

  27) wolfgang amadeus mozart; avusturyalı meşhur 18. yüzyıl bestecisi.

  28) dante alighieri; ilahi komedya'nın yazarı meşhur italyan ozan. elini dante'nin omzuna atmış kişi vergilius'tur, dante'ye ilahi komedya'da rehberlik eden romalı ozan.

  29) vergilius; roma imparatorluğu'nun kuruluşunu anlatan aeneis destanı'nın yazarı.

  30) peisistratos; homeros'a önem vermiş, ilyada ve odysseia'nın standart yazılı halde basılmasını sağlamış atinatiran.

  31) horatius; mö 1. yüzyılda yaşamış ars poetica'nın yazarı latin şair.

  32) atinalı lykurgos; mö 4. yüzyılda yaşamış atinalogograf.

  33) raffaello sanzio; italyan rönesans ressamı. ingres'in bu resmi atina okulu resminden ilham alarak yaptığı için rafael'i bu resme koyduğu söyleniyor.

  34) sappho; yaşamış en büyük kadın şair olarak kabul edilen, lesboslu* şair. bazı kaynaklar, resimdeki bu kişinin sappho değil, ingres'in kendisi olduğunu da söylüyor.

  35) alkibiades; mö 5. yüzyılda yaşamış atinalı general ve devlet adamı.

  36) apelles; mö 4. yüzyılda yaşamış istanköylü ressam. büyük iskender'in ressamıdır aynı zamanda. antik kaynaklarca da yaşamış en büyük ressam olarak kabul edilir. çizmeyi aşma lafının sahibi olduğu söylenir. elinde fırçalarıyla, raffaello sanzio'nun elini tutarken resmedilmiştir.

  37) euripides; mö 5. yüzyılda yaşamış, medea, elektra gibi kalıcı eserler bırakmış atinalı trajedi yazarı.

  38) menandros; mö 4. yüzyılda yaşamış atinalı komedya yazarı. 100'den fazla eser üretmiştir fakat geriye sadece bir kaç eser kalmıştır.

  39) demosthenes; mö 4. yüzyılda yaşamış atinalı hatip ve politikacı.

  40) sophokles; mö 5. yüzyılda yaşamış, aias, antigone, kral oedipus gibi eserler yaratmış, atinalı trajedi yazarı. *

  41) aiskhylos ya da eshilos; mö önce 5.-6. yüzyılda yaşamış attikalı trajedi yazarı. oyunlarda birden fazla aktör kullanımını başlatan kişi olarak kabul edilir. *

  42) herodotos; mö 5. yüzyılda yaşamış, tarihin babası olarak sayılan, historiai'nin yazarı halikarnaslı tarihçi. resimde ritüel tütsüsünü yakma görevini almış.

  43) orpheus; mitolojik müzisyen ve ozan. modern edebiyata da çok büyük etkisi olmuş hatta dini anlama da bürünmüş bir figür.

  44) linos; mitolojide ritm ve melodiyi bulan figür olarak geçen, orpheus ve herkül'ün müzik hocası figür.

  45) atinalı mousaios; efsanevi felsefeci, tarihçi, müzisyen ve ozan. linos'un ve orpheus'un öğrencisi olduğu söylenir. müziğiyle hastaları iyileştirirdi.

  bir de resimde numaralandırmamış bir figür var. tam olarak sol altta, shakespeare'in kıyafetinin koyu renginden dolayı belli olmuyor. arkası dönük şekilde duruyor. o da la fontaine.