şükela:  tümü | bugün soru sor
 • istanbul üniversitesi tarih bölümü hocalarından. evvelden tabi. kendisinin hayatı hakkında pek bir bilgi bulamadım. ama bizim için onu önemli kılan, osmanlı coğrafyası, tarihi ile ilgili birçok ermenice metni çevirip bize kazandırmış olması. çevirdiği metinlerden bazıları 400-500 yıllık neredeyse. bu metinleri kimi zaman vedenik'deki mihıtaryan manastırındaki yazma kütüphaneden bulup çıkarmış. biz kendisini eremya çelebi kömürcüyan sayesinde tanıdık. yaşıyor mu bilmiyorum. sanmıyorum da. eremya'nın kitabını 50'lerde çevirmiş zira. yaşasaydı şükranla ellerinden öpmek isterdim. çünkü benim lisanıma kazandırdığı metinler hakikaten çok önemli ve okuyucusunu mutlu eden şeyler.

  bazılarına notlar yazmış hrand bey. bazen notları esas metinden daha eğlenceli ve etkileyici oluyor. çevirdiği kitapların wikipedia'sı gibi notları. ismi anılmalı, hatırlanmalı diye düşündük, not düştük.

  çevirdiği ve kazandırdığı bazı kitaplar:

  -çamiçyan - ermeni tarihi
  -eremya çelebi kömürciyan: istanbul tarihi - xvii.asırda istanbul
  -p. ğugios inciciyan xviii. asırda istanbul
  -ermeni gezgin simeon, “seyahatnâme” (polonyalı bir seyyahın gözünden 16. asır türkiyesi)
  -gürcistan tarihi: eski çağlardan 1212 yılına kadar
  -urfalı mateos vekayinamesi (952-1136) ve papaz grigor’un zeyli,
  -müverrih vardan, türk fütuhatı tarihi (889-1269)
  -ikinci viyana muhasarası ve müteakip harplere ait orjinal ermenice bir kaynak
  -bir ermeni kaynağına göre celali isyanları
  -georg ogulukyan'in ruznamesi, 1806-1810 isyanlari
  -osmanli - iran - rus ilişkilerine ait iki kaynak
 • --- spoiler ---

  22 ekim 1892 tarihinde izmit yakınında bulunan ve osmanlı ermenileri tarafından hayli rağbet gören bahçecik’de doğmuş, 11 eylül 1978 tarihinde istanbul bakırköy’de vefat etmiştir.
  babası mihran der andreasyan’dır (1860-1902). dedesinin dedesi, bahçecik’de bulunan surp hagop ermeni kilisesi papazlarındandır. annesi yeğsapet hanım (1867-1947) ise tanınmış mimar bedros kalfa azaryan’ın (?-1905?) kerimesi idi. keza, amcası olan yervant der andreasyan (1865-1945) da değerli bir yazar olarak bilinmektedir.
  hrant der andreasyan ilk öğrenimini bahçecik ermenilerine ait meşhur nerses şuşanyan ermeni mektebi’nde ikmâl ettikten sonra, yüksek öğrenimini de aynı mahalde bulunan ermeni yüksek okulu’nda tamamlamıştır (17 haziran 1913) .
  yüksek okuldan mezun olduğu 1913 yılında bahçecik ermenileri tedrisat heyeti’nden “yardımcı öğretmen” diploması almış ve aynı yıl içinde istanbul’a gelerek üsküdar’daki surp-ğaç ruhban mektebi’nde öğretmenlik yapmıştır. bu esnada birinci cihan harbi patlak verince, osmanlı imparatorluğu da birtakım maceraperestlerin yanlış hesapları neticesi, kendisini mezkûr savaşın içinde, tam ifadeyle göbeğinde bulmuştu!
  1913’de vatanî göreve çağrılan hırant der andreasyan, yedek subay olarak orduya intisap etmiş ve kuşadası ile söke’de vazife yapmıştır. hırand der andreasyan, şubat 1919’da terhis edilmiş ve aynı yıl içinde hovnanyan ermeni mektebi’ne müdür olarak tayin edilmiştir. daha sonra istanbul’a giderek, 1920’de ortaköy’deki surp tartmançats ermeni mektebi’nde öğretmenlik yapmış, 1922-1929 yılları arası bu okulun müdürlüğünde bulunmuştur. akabinde istifa ederek sırasıyla, bakırköy’deki bezazyan ermeni mektebi ve galata’daki meşhur getronagan ermeni lisesi’nde ve 1949-1962 yılları arasında pangaltı ermeni lisesi’nde ermeni dili ile edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. 1962-1972 yılları arası getronagan ermeni lisesi’nin müdürlük makamında oturmuştur.
  1935 yılında, istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi’nden mezun olan hırant der andreasyan, 1945 yılında türk tarihi ile alâkalı ermenice, fransızca ve ingilizce kaynak uzmanı sıfatıyla aynı fakültede görevlendirilmiştir. 1971 yılına kadar, bu görevini başarı ile sürdüren hırant der andreasyan, emekliye ayrılmış, daha sonra uzun ve lekesiz bir hizmet mazisi olduğu dikkatlere alınarak, kendisine 16 nisan 1972 tarihinde geçmişine lâyık bir jübile yapılmıştır.

  --- spoiler ---

  kaynak: levon panos dabağyan, osmanlı ermenileri, yedirenk kitapları, 2010.
 • tam adı, hrand der andreasyan'dır.
 • 17. yy seyyahı polonyalı simeon'ın istanbul'daki seyahatlarını aktardığı notlarını polonyalı simeon'un seyahatnamesi (1608 - 1619) adlı kitaba aktararak everest yayınları'ndan bizlere ulaştıran tarihçi.