şükela:  tümü | bugün
 • edwin hubble tarafından geliştirilen, düynyayı evrenin merkezine koyan kanun.

  doppler etkisine göre hareketli bir kaynaktan gelen dalgalar, eğer kaynak sizden uzaklaşıyorsa uzar, size yaklaşıyorsa sıkışır. örneğin bir tren size yaklaşırken sirenini, uzaklaştığı zamana göre daha yüksek gelir.

  sese ilişkin bu etki zaman içinde ışık için de uygulanmıştır. ışık dalgaları da size geliyorsa uzayacak, sizden uzaklaşıyorsa kısalacaktır. bir prizmada ışık (bkz: pink floyd) (bkz: newton) uzarken kırmızı, kısalırken maviye kayar. vesto slipher, nebuladan gelen ışıkta uzun dalga uzunluğu tespit eder, dolayısıyla bunların bizden uzaklaştığını söyler.

  tüm bu mirasa dayanarak hubble der ki galaksi uzaklığı ile gerileyen hız arasında doğrusal bir ilişki vardır. o halde; daha uzak galaksiler bizden çok daha hızlı hareket eder. iki kat uzaksa iki kat hızlı, üç kere uzaksa üç kere hızlıdırlar.

  gözlemlenebilir evrenin uzaysal hacminin genişlemesinin doğrudan bir gözlemidir bu.
 • hubble kanunu gözlemlerden elde edildi. oysa madde hızla değiştiği gibi uzay ve zaman değiştikçe de değişir. denir ise:bu deneysel kanun v= c sin(h l/c) biçimini almaktadır. bu daha doğru ise; evrene bir başlangıç bulamamaktayız. bu durum sayın prof. dr. rennan pekünlü'nün de imzaladığı www.cosmologystatement.org ve izlediği www.cosmology.info sitelerinin görüşlerine uygundur.
 • hubble kanunu, fiziksel evrenbilimde gözlemsel astronomi için kullanılan bir kanundur. bu kanunu edwin hubble buldu. ona göre:

  (1) uzayın derinliklerinde (galaksiler arası uzayda) gözlemlenen tüm cisimlerde dünyaya ve birbirlerine karşı bir doppler etkisi bulunur.

  (2) kızıla kayma olabilmesi için yıldızların dünyadan uzaklaşmaları gerekir. bu uzaklaşma sonucunda genişleme olabilceği görüldü. böylece uzayın metrik genişlemesine hubble sabiti adı verildi. hubble sabitinin değeri megaparsek başına 3, 26 milyon ışık yılıdır. ayrıca hubble uzay teleskobuna adı verilmiştir.

  == hubble sabiti == galaksileri gözlemleyen edwin hubble, onların ışıklarının kırmızıya kayma oranlarından hızlarını ve dünyaya olan uzaklıklarını hesaplamıştır, ve bu hızların uzaklıklarına oranının hep sabit olduğunu görmüştür. işte bu sabit hubble sabitidir.

  === sonuçları === bu oranın sabitliğinden yola çıkılarak evrenin homojen olduğu ve genişlediği, çünkü ancak homojense sabit bir genişleme oranı olduğu modeli ortaya atılmıştır. bugün bu tez büyük ölçüde bilim adamlarınca kabul edilen evren modelidir.

  ayrıca (bkz: evrenin genişlemesi)
 • evren genişliyordu. dünya evrenin merkezindeyse bile artık uzaklaşıyordu. galaksiler dahi bizden uzaklaşıp bizi yalnızlığa itmişlerdir. en yakınımızdakine ulaşmak için milyonlarda ışık yılı gitmek gerekiyor. insan ömrü vefa etmeyebilir ancak belki de makinalar bunu başarabilir.
  1950’de abd’li gökbilimci allan sandage tarafından evrenin genişlemesinin tekdüze olmadığını ortaya koydu. ve değişim hubble da etkiledi. artık onu sabiti sabit değildi. kaldı ki evrenin yaşını da 2 milyar demişti.